Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.05.2018 g.10:00
Added on: 17.05.2018

Literatura polska w Czechach

Type of the event:
Lecture
City or town:
Łódź
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors, Educators

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na wykład Jana Jeništy (Univerzita Palackého v Olomouc /Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) pt. Literatura polska w Czechach, który zostanie wygłoszony 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej.

Dr Jan Jeništa (ur. 1983) ukończył filologię polską i ukraińską na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), gdzie obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Slawistyki. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu translatologii, literatury, kultury i sztuki polskiej po II wojnie światowej. Tłumaczył m.in. prozę Michała Witkowskiego, Łukasza Dębskiego, Sylwii Chutnik, książki Filipa Springera oraz wiersze Jacka Dehnela, Piotra Macierzyńskiego i Edwarda Pasewicza. Jest także pasjonatem i kolekcjonerem designu. W ostatnich latach zorganizował wystawy porównujące polski i czechosłowacki design epoki socjalizmu, m.in. we Wrocławiu, Gdyni, Kielcach, Warszawie, Pradze, Madrycie i Moskwie.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.