Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.05.2019 g.18:00
Added on: 20.05.2019

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu – prezentacja publikacji dr Kamili Gieby

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Zielona Góra

23 maja br. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie autorskie z panią dr Kamilą Giebą, pracownikiem Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogóskiego. Na prezentację książki pt. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu dr Kamili Gieby zaprasza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

Spotkanie poprawdzi Katarzyna Meller-Rebelska.

 

Kamila Gieba – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, pracowniczka Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierowniczka projektu badawczego „Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu” (2016-2018, Preludium 9, NCN), wykonawczyni w projekcie „Regionalizm w badaniach literackich: Tradycja i nowe orientacje (2014-2017, Opus 5, NCN). Od 2013 roku pełni funkcje sekretarza naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza” publikowanej przez Oficynę Wydawniczą UZ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą regionalizmu w badaniach literackich, kategorii przestrzeni w literaturze, beletrystyki XX i XXI wieku, problematyki pamięci oraz narracji tożsamościowych.  

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej. Łączy perspektywę historycznoliteracką z rekonstrukcją dziejów idei, geopoetyką i studiami nad przestrzenią w kulturze, kulturową teorią gatunku oraz orientacją postzależnościową. W ten sposób, po pierwsze, chronologicznie porządkuje najważniejsze dzieła lubuskiej literatury osadniczej, po drugie, uściśla i redefiniuje pojęcia niezbędne do uchwycenia związku tej literatury z tradycją tzw. narracji piastowskiej i myśli zachodniej, po trzecie, odkrywa, problematyzuje i wyjaśnia te aspekty literatury regionu, które świadczą o jej bliskiej, lecz niejednoznacznej relacji z istotnym doświadczeniem społecznym tamtego czasu. [fragment recenzji dra hab. Wojciecha Browarnego, prof. UWr]

 

Information

Address:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Klub Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza, al. Wojska Polskiego 9, 65-077, Zielona Góra

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.