Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.11.2023 - 24.11.2023
Added on: 30.01.2023

Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Wydział Humanistycznty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 23–24 listopada 2023 roku.

Dotąd nie było u nas spotkania naukowego w całości poświęconego temu wybitnemu twórcy romantyzmu polskiego. Stosunkowo dobrze znany jest wkład Mochnackiego w wypadki powstania listopadowego oraz jego udział w życiu politycznym pierwszych lat Wielkiej Emigracji, ciągle jednak słabo rozpoznane są rozmaite aspekty jego biografii przedlistopadowej, także dokonania pisarskie (krytycznoliterackie) wymagają dziś rewizji wielu zagadnień, stąd sugerujemy ponowną refleksję
o tym romantyku, „który wiał ku Polsce zdrowie”. Proponujemy następujący obszar zagadnień: biografistyka, konteksty filozoficzne i estetyczne twórczości, zagadnienia krytyki literackiej i muzycznej, relacje z europejskim romantyzmem, recepcja twórczości.

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 31 marca 2023 roku. Prosimy o przesłanie krótkiego abstraktu zawierającego główne tezy wystąpienia. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucania propozycji wykraczających poza wskazaną tematykę, nie przewidujemy też wystąpień spoza ośrodków akademickich. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 350 zł (w ramach opłaty zapewniamy jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, materiały konferencyjne oraz posiłki). Istnieje możliwości zarezerwowania dodatkowe­go noclegu płatnego we własnym zakresie.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych terminów, co bezpośrednio związane jest z organizacją konferencji (noclegi, środki finansowe). Planujemy wydanie monografii zbiorowej w następnym roku.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: amarkusz@umk.pl.

O przyjęciu referatu poinformujemy do 15 kwietnia 2023 roku.

Sekretarz konferencji

mgr Katarzyna Kaczmarek

 

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2023
Fee:
350 zł
Added on:
30 January 2023; 22:58 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
30 January 2023; 22:58 (Piotr Bordzoł)

See also

29.01.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku. Termin: 22 września 2022 r.; formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online). Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski. Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego. Zapraszają: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności  Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  

26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

02.01.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej "KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE".

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.