Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.11.2020 - 13.11.2020
Added on: 24.10.2020

І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny „Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych” oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Type of the event:
Conference

Na wydarzenie zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і „Biuletynu Polonistycznego”.
Obrady odbędą się w Google Meet.

Źródło: Pixabay

9-13 listopada 2020 roku

Kijów-Łuck-Warszawa

PROGRAM WYDARZENIA:

9 listopada                                              

 • 10.00-11.00 – obrady plenarne (powitanie uczestników Panelu)
 • 11.00-12.00 – prezentacja Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkole średniej na Ukrainie: cele, możliwości, potrzeby (dr Jerzy Kowalewski, Fundacja na rzecz Dwujęzyczności „EduNowa”)
 • 12.00-13.00 – prezentacja "Biuletynu Polonistycznego"
 • 13.00-17.30 – obrady w sekcjach

10 listopada

 • 10.00-12.00 – prezentacja Edukacyjno-Naukowego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
 • 13.00-17.00 – obrady w sekcjach

11 listopada

 • 10.00-12.00 – prezentacja Wołyńskiego Instytutu Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej
 • 13.00-17.00 – obrady w sekcjach

12 listopada

 • 12.00-16.00 – Druga edycja Konkursu Wiedzy o Polsce "Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2020" dla studentów szkół wyższych
 • 16.00-18.00 – obrady w sekcjach

13 listopada

 • 10.00-11.30 – prezentacja Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy "Wdrożenie podejścia kompetencyjnego w podręcznikach języka ukraińskiego dla szkół z językiem polskim jako językiem wykładowym"
 • 12.00-13.00 – ogłoszenie wyników konkursu i wyróżnienie zwycięzców
 • 14.00-16.00 – podsumowanie pracy Panelu, wręczenie certyfikatów uczestnikom międzynarodowego kursu podniesienia kwalifikacji polonistów (30 godzin)

W związku z sanitarnymi wymaganiami kwarantanny panel i kurs zostaną przeprowadzone na odległość. Obrady odbędą się w Google Meet. Organizatorzy poinformują zarejestrowanych uczestników o szczegółach obrad.

Zgłoszenia (wzór dołączamy) i teksty publikacji o obiętości 3-5 stron należy wysłać do 7 listopada 2020 r. na adres svitlanasuhareva@gmail.com lub tsolyk.natalija@eenu.edu.ua.
Kontakt telefoniczny (viber) +38 097 761 40 53, +38 050 71 91 360


Zgłoszenie uczestnika

 І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny

 «STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH»

oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

 

Nazwisko, imię

Miejsce zatrudnienia/ studiów

Stanowisko

Stopień naukowy (jeśli jest)

Temat występu/ publikacji

Udział w kursie podniesienia kwalifikacji (wartość 50 hrywien za certyfikat).

Adres elektroniczny, numer telefoniczny

Techniczne wymagania do publikacji:

 • tekst o objętości 3-5 stron Word, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 16, odstęp pojedynczy, marginesy 2/2/2/2;
 • informacja o autorze tekstu (nazwisko, imię, miejsce pracy/studiów) w prawym górnym rogu kursywą;
 • po tekście podać bibliografię (nie mniej niż trzy pozycje) w kolejności alfabetycznej.

Planowane jest wydanie elektronicznego zbioru publikacji według materiałów Panelu. Zbiór drukowany może być wysłany autorom (cena egzemplarza 100 hrywien + cena przesyłki).

Information

Application deadline for speakers:
07.11.2020
Fee:
płatny jest udział w kursie podniesienia kwalifikacji (wartość 50 hrywien za certyfikat)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.