Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.10.2023
Added on: 03.10.2023

Międzynarodowy Panel Naukowy „Ukraińsko-Polska Sesja Filologiczna”

Tegoroczny temat: Języki i literatury słowiańskie w perspektywie międzykulturowej.

Panel organizowany jest w ramach VII Azowskich Dni Nauki Polskiej, które odbędą się pod egidą Ministerstwa Oświaty w dniach 6-7 października 2023 r.

Panel „Ukraińsko-Polska Sesja Filologiczna” odbędzie się online w pierwszym dniu obrad, w piątek 6 października 2023 r.

Podczas panelu dyskusyjnego Problemy i perspekty nauczania języków w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej zostanie przedstawiony raport o stanie nauki języka polskiego w Ukrainie w czasie wojny (na podstawie materiałów ankietowych studentów i wykładowców w 2022-2023).

Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku to coroczne wydarzenie, które ma na celu promowanie polskiej nauki i kultury. W tym roku w Dniach Nauki Polskiej wezmą naukowcy nie tylko z Polski i Ukrainy, lecz także badacze szeroko rozumianej międzykulturowości z Niemiec i Paragwaju.

Wydarzenie to tworzy okazję do analizy zarówno filologicznych wymiarów szeroko rozumianej wielokulturowości, jak i do omówienia różnych sytuacji językowych, w tym szkolnictwa i nowych metod nauczania dyscyplin filologicznych.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://polonia.org.ua/assets/files/20-09-2023-dni-nauki/Program-PL-UA.pdf.

Information

Address:
platforma Zoom (link do spotkania - w treści zaproszenia)
Added on:
3 October 2023; 16:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 October 2023; 16:01 (Mariola Wilczak)

See also

24.06.2023

Języki i literatury słowiańskie w perspektywie międzykulturowej / Ukraińsko-polska sesja filologiczna

Mariupolski Uniwersytet Państwowy (Kijów) i Polskie Centrum Kultury MUP mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowym Panelu Naukowym Ukraińsko-polska sesja filologiczna, który odbędzie się w ramach VII Azowskich Dni Nauki Polskiej. Tegoroczny temat sesji to: Języki i literatury słowiańskie w perspektywie międzykulturowej. Patronat nad wydarzeniem pełnią Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

15.10.2021

Modernizm polski i ukraiński. Warianty narodowe: paralele i dialogi

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Modernizm polski i ukraiński. Warianty narodowe: paralele i dialogi".

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

29.01.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku. Termin: 22 września 2022 r.; formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online). Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski. Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego. Zapraszają: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności  Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.