Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.05.2016 - 20.05.2016
Added on: 16.03.2016

Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Others

14 i 15 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW odbyła się konferencja Pogranicza wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. W tym roku zapraszamy na drugą edycję konferencji pt. Obrazy  lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej.

 

Tym razem naszą uwagę kierujemy szczególnie ku problematyce związanej z lokalnością, a planowanemu spotkaniu nadajemy hasło Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej. Jak dowodzą doświadczenia nas wszystkich, tematyka ta w subiektywnie kurczącym się świecie, w zagęszczających się, nieraz dramatycznie, okolicznościach spotkań ludzi, zawsze różnych, niezależnie od tego, czy pochodzących z daleka czy pozornie z bardzo bliska, staje się szczególnie aktualna i pociągająca przede wszystkim młodych badaczy. Po to, by nie postrzegać rozgrywających się na naszych oczach przemian wyłącznie jako zagrożeń z jednej strony, a by nie ulegać akademickiej pokusie abstrakcyjnego dyskursu wokół tak zwanej ‘wielokulturowości’ z drugiej, pragniemy pole naszych tegorocznych zainteresowań zarazem zawęzić (do tematyki lokalności właśnie), jak i poszerzyć, nie ograniczając się do wąsko pojmowanej współczesności, lecz kierując nasze spojrzenie także ku dziełom powstałym wcześniej niż sięgają nasza ułomna pamięć i skromne doświadczenie.

Więcej informacji w załączniku

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.