Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.11.2022
Added on: 15.10.2022

Przestrzeń(nie)

Tym, co niekiedy wpływa na jakość życia, jest przestrzeń, którą zasiedla człowiek. 

fragment strony głównej wydarzenia

Wobec rozmaitości problemów i kwestii związanych z przestrzennością, sposobami jej zwizualizowania, zagospodarowania, zamieszkiwania, oswajania, zdobywania, zagarniania etc., a także choćby rozumienia w kontekstach metaforycznych czy symbolicznych, organizatorzy proponują namysł i dyskusję nad kwestiami:

 • przestrzeń w kulturze (sztuki plastyczne, literatura, film, serial, gry wideo etc.);
 • przestrzenie fikcyjne;
 • krajobrazy; kształtowanie krajobrazu;
 • przestrzeń industrialna;
 • miejskość;
 • przeludnienie;
 • terytoria obce, nieodkryte, niezamieszkane;
 • drogi i bezdroża;
 • urządzanie wnętrz;
 • moda vs wygoda;
 • zabytki;
 • nowoczesność;
 • rynek nieruchomości;
 • geopolityka;
 • zjawiska psychologiczne i społeczne;
 • lokalność – globalność;
 • konteksty ekonomiczne;
 • strefy zakazane;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres przes.ekonferencja@gmail.com mija 14 listopada 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://przestrzenekonferencja.wordpress.com.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Wiesław Olkusz,
dr hab. Ksenia Olkusz,
dr Barbara Stelingowska,
mgr Joanna Brońka,
mgr Konrad Zielonka

Organizatorzy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

(Informacja pochodzi od Organizatorów).

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
14.11.2022
Fee:
160 zł
Added on:
15 October 2022; 18:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 18:44 (Mariola Wilczak)

See also

15.10.2022

Nienawiść

Wiele razy pada współcześnie pytanie „skąd w ludziach tyle nienawiści”, równie wiele dyskutuje się o hejcie, o trollingu, o agresji werbalnej i pozawerbalnej, o tym, że świat stał się bardziej obcy, eksponujący negatywne emocje. Powiada się też – i to od dawna – że nawet miłość przemienić się może w nienawiść. Organizatorzy konferencji proponują namysł nad rozmaitymi obliczami i formami nienawiści oraz jej wyrażania, odpowiedzenie na pytanie czym jest, skąd wynika, czy istotnie się nasila, a jeśli tak, to dlaczego. 

02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.