Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.11.2019 g.15:00
Added on: 25.11.2019

Raporti italo-polacchi nel cultura, arte, scienza, diplomazia fino al 1919 [Związki polsko-włoskie w kulturze, sztuce, nauce i dyplomacji do 1919 roku]

______________________________________________

PROGRAM:

  1. Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender - Stanisław Poniatowski – intenditore d’arte, mecenate e collezionista.
  2. Dr Maria Nitka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata - Franciszek Smuglewicz – sue opere romane.
  3. Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak - Visita all’Italia negli anni 1815-1816 – relazione del viaggio di Dunin Borkowski.
  4. Dr Iwona Dorota, Uniwersytet w Mediolanie - Ruolo di Zygmunt Krasiński nelle relazioni diplomatiche polacco-italiane.
  5. Ks. Prof. Jan Mikrut, Uniwersytet Gregoriana – Ruolo del clero polacco nell’emigrazione italiana del XIX secolo.
  6. Dr Beata Skrzydlewska UKSW– L’emigrazione polacca nelle raccolte dell’Archivio dei PP. Resurrezionisti di Roma.
  7. Dr Manuela Capece, Uniwersytet w Bolonii – L’Accademia “Adam Mickiewicz” di Bologna.
  8. Prof. Wiesław Wysocki, UKSW - Formazioni militari polacche in terra italiana nella I guerra mondiale (parte dell’Armata Azzurra).

Organizacja: Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender

Information

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

16.04.2016

Komisja Egzaminacyjna Potwierdzająca Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej - rozpoczęcie działalności

Komisja Egzaminacyjna Potwierdzająca Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej, powołana Zarządzeniem nr 1 Rektora UW z dnia 7 stycznia 2016 r., rozpoczęła działalność 17 marca br.

13.11.2019

Wszechnica Polonistyczna

Wszechnica Polonistyczna przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego   zapraszają na polonistyczne wykłady naukowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wykłady mają na celu poszerzenie wiedzy o literaturze i teatrze oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i teatralnych.

24.03.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Burdzińskiego

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. MICHAŁA BURDZIŃSKIEGO.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.