Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.04.2019 - 12.04.2019
Added on: 08.01.2019

Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwa

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań wokół popkultury są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014), Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016), Popkulturowe formy pamięci (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2018). Celem obecnego – piątego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w kontekście obserwowanego współcześnie powrotu do historii/przeszłości.

Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwa

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwaktóra odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2019 roku. Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań wokół popkultury są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014), Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016), Popkulturowe formy pamięci (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2018). Celem obecnego – piątego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w kontekście obserwowanego współcześnie powrotu do historii/przeszłości.

Marek Krajewski w pracy Kultury kultury popularnej (2003) wśród typów kultury wyodrębnił kulturę repetycji. Najnowsze opracowania Zygmunta Baumana (Retrotopiajak rządzi nami przeszłość) oraz Simona Reynoldsa (Retromania: jak popkultura żywi się własną przeszłością?) przywołują pojęcia retrotopii i retromanii, rozwijając znacząco odpowiedź na pytanie: dlaczego nurt powrotu do przeszłości we współczesnej kulturze jest tak rozległy i jaką rolę w niej pełni?

Popkulturowy obraz przeszłości sam w sobie może się wydawać pozbawiony refleksyjnego wymiaru, skoro np. regułą stosowaną przez media jest posługiwanie się gotowymi schematami historii, które zamykane są w wyobrażonej współcześnie stylizacji dawności. Ale wiele nam może powiedzieć o aktualnej kondycji kultury, jej twórcach i odbiorcach.

W kinach i telewizji rządzi remake. Nieżyjących już artystów, jak np. Ronniego Jamesa Dio czy Tupaca wskrzesza się jako hologramy i organizuje ich koncerty, co wydaje się bliższe utopii niż retro. Na kanale You Tube ogląda się archiwalne programy telewizyjne i stare teledyski – a z tej mody na dawność korzystają młodzi, nowi artyści.

Czy rzeczywiście – jak twierdzi Simon Reynolds w książce Retromania: jak popkultura żywi się własną przeszłością?  czynnik retro działa dopiero na ludzi, którzy są na tyle dorośli, że mają za czym tęsknić? Czy każdy modernizm jest skazany na przetrwanie jako klasyka? Czy wszystko wokół zwolniło, a cała popkultura zaczęła tonąć w nostalgii? Nostalgia w popkulturze istniała zawsze – co zatem zrobiła z nią technologia? Czy odebrała osobisty charakter wspomnieniom?; unieważniła znaczenie mechanizmu rozwoju kultury, jaki stanowił konflikt pokoleń?

Za Simonem Reynoldsem chcielibyśmy powtórzyć kilka ważnych pytań, które dotyczą kondycji współczesnej kultury, diagnozują jej stan z perspektywy powrotów do przeszłości. Czy zwrot ku temu, co już było, oznacza koniec wyobraźni? Jak może wyglądać przyszłość awangardy? Czy w ogóle przyszłość w popkulturze istnieje? Czy, jak zapytuje Zygmunt Bauman w Retrotopiijak rządzi nami przeszłość, „wyobraźnia przeszłości ma wciąż potencjał kreowania teraźniejszości”? Czy żyjąc w kulturze retro powiemy jeszcze kiedyś: „Jeszcze w życiu czegoś takiego nie słyszałem/nie widziałem!” zamiast: „Zagraj to jeszcze raz, Sam”.

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • Moda na staempunk (literatura, film, muzyka)
 • Retrofuturyzm – powrót do dawnych wyobrażeń przyszłości
 • Historia alternatywna
 • „Artefakty” dzieciństwa – drugie życie zapomnianych gadżetów
 • 8-bitowa nostalgia – gry i konsole z przeszłości
 • Kryminał retro – waloryzowanie XIX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, powojnia i epoki PRL
 • Serial historyczny jako zabawa/gra z historią
 • Powroty gatunków i konwencji w kinie, literaturze, malarstwie
 • Zjawisko coverów w muzyce i kulturze (kultura coverów)
 • Rekonstrukcje i gry historyczne
 • Moda (ubiór) i jej flirt z historią
 • Hipster i nerd jako kluczowe figury retromanii
 • Moda na PRL (design, meble, motoryzacja)
 • Kultura kolekcjonowania (mechanizmy nadawania wartości kolekcjonerskiej)
 • Retropraktyki w muzyce rockowej (style, gatunki, brzmienia, rytuały sceniczne, instrumentarium, ubiór, konwencje, autorzy)
 • Mechanizmy konstruowania oraz przyczyny ponownej popularności gatunku/fabuły/bohatera w opowieściach o historii/przeszłości
 • Sposoby i wymiary zadomowienia w przeszłości (rzeczywistości epok dawnych, wieku XIX, dwudziestolecia międzywojennego, świata PRL)
 • Co kryje się pod hasłem retromania? – ideologie i aksjologie popkulturowych ujęć przeszłości
 • Zamieszkać w świecie z przeszłości – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w kulturze retro
 • Podzwonne dla historii: popkultura i przeszłość – zagrożenia i szanse
 • Historia przez pryzmat kiczu (czasy prehistoryczne, wieki średnie, I i II wojna światowa, Holocaust, epoka powojenna i PRL)
 • Teorie spiskowe jako żywotny nurt dyskursu o przeszłości

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk wybranych materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 15 lutego 2019 roku. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu – maksymalnie 1200 znaków) na adres mailowy popkulturowe_formy@wp.pl.

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 10 marca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

 

Organizatorzy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Sławomir Buryła

Dr Danuta Ossowska

Dr Piotr Przytuła

 

Sekretarz konferencji:

Dr Lidia Gąsowska

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
15.02.2019
Fee:
300,00 zł
Added on:
8 January 2019; 09:34 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
8 January 2019; 09:34 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.