Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.06.2016
Added on: 13.04.2016

Społeczne oddziaływanie biblioteki - międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Społeczne oddziaływanie biblioteki


Informacje organizacyjne dla uczestników


1. Konferencja odbędzie się 15.06.2016 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e.


2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15.05.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferbiblioujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15
(Sekretariat: B 208, budynek G)
25-406 Kielce
z dopiskiem: Konferencja o bibliotece.


3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 18.05.2016 r.


4. Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. Obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut.

5. Płatności należy dokonać przelewem do 5 czerwca 2016 roku na konto:


Raiffeisen Bank Polska S.A
48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „społeczne oddziaływanie”


6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi
najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków.

7. Kontakt:
konferbiblioujk@gmail.com
dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
tel. kom. 660 204 532

Information

Application deadline for speakers:
14.05.2016 22:00
Added on:
13 April 2016; 12:07 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 April 2016; 12:07 (Magdalena Płusa)

See also

28.10.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczne oddziaływanie biblioteki   Nasze konferencyjne dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom: • Biblioteka jako nośnik idei wychowawczych • Rola biblioteki w procesach wspólnotowych, w tworzeniu „małych ojczyzn” • Rola biblioteki w procesie adaptacji społecznej • Biblioterapia • Wpływ biblioteki na osobisty rozwój jednostek (np. zmiana postaw, zwiększenie kreatywności, wzrost poczucia własnej wartości, zdobywanie nowych doświadczeń) oraz życie lokalnej społeczności (wzmocnienie więzi społecznych, promocja zdrowia, turystyki regionalnej, rozwiązywanie problemów wiązanych z wykluczeniem społecznym) • Ekonomiczne oddziaływanie bibliotek (np. wpływ na poziom zatrudnienia, przyciągniecie zwiedzających)   Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji, toteż oczekujemy także na Państwa propozycje.  

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

20.06.2017

III Świętojańskie Spotkania

Biblioteka Uniwersytecka UJK oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zapraszają na III Świętojańskie Spotkania.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.