Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.09.2021
Added on: 21.08.2021

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

Type of the event:
Call for papers

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie.

W założeniu temat konferencji jest inspirowany pandemią i wywołaną przez nią izolacją, która wiąże się z ograniczeniem realnej aktywności, reorientacją w przestrzeni ludzkiego życia. Nawiązujemy do brulionu Outopos jako pierwszego Vincenzowskiego zapisu doświadczenia wygnania. Wywołujemy pojęcie domu, który stanowi centrum życia, śledzimy formy obecności w kulturze, a także obrazy miejsca, którego nie ma, a więc wyobrażonego. Konfrontujemy z nimi miejsca „puste” antropologicznie – obce, zastępcze, sztuczne, pozbawione relacji z krajobrazem i ludźmi. Refleksję literaturoznawczą i antropologiczną łączymy z perspektywą krajoznawczą – doświadczeniem przestrzeni zamieszkanej, zakorzenienia w krajobrazie, imaginacyjnych powrotów.

Konferencję planujemy zrealizować w formie hybrydowej (o ile warunki sanitarne na to pozwolą).

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący: dr hab. Jan Choroszy (Pracownia Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza UWr)
Sekretarz: Robert Księżopolski (Towarzystwo Karpackie)
Członkowie: dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum), dr Michał Piętniewicz (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków)

Komitet Organizacyjny

Robert Księżopolski (Towarzystwo Karpackie)
Jan Choroszy (UWr)
Leszek Rymarowicz (Towarzystwo Karpackie)
Agnieszka Synakowska (UWr)

Termin zgłoszeń abstraktów wystąpienia: 30 września 2021.

Zgłaszanie udziału przez formularz on-line.

Dodatkowe informacje:

Robert Księżopolski, Towarzystwo Karpackie, tel. +48 668840034
email: konferencja@vincenzczarnohora.eu

Koszty udziału w Konferencji:

Dla uczestników czynnych: (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – 200 zł.
Dla uczestników biernych: wpłaty dobrowolne na poczet organizacji Konferencji oraz planowanych wydarzeń towarzyszących: wystawy, koncertu i spotkań towarzyszących obchodom 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza w Krakowie lub w warunkach hybrydowych z transmisją.

Wpłaty na konto: Towarzystwo Karpackie, 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 z adnotacją  „Vincenz i Czarnohora”.

Information

Added on:
21 August 2021; 23:47 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
22 August 2021; 13:53 (Justyna Gorzkowicz)

Related to the event


See also

21.08.2021

Homo agens STANISŁAWA VINCENZA

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Towarzystwo Karpackie (Warszawa) oraz współorganizator Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO) serdecznie zapraszają badaczy spuścizny literackiej i czytelników dzieł Stanisława Vincenza do zgłaszania swoich wystąpień  w londyńskiej międzynarowej konferencji naukowej, która odbędzie się w systemie online 18–19 grudnia 2021.  

12.12.2018

Stanisław Pigoń (1885-1968). Profesor i obywatel – konferencja rocznicowa

W tym roku mija 50 lat od śmierci Profesora Stanisława Pigonia, wybitnego historka polskiej literatury, mickiewiczologa, pedagoga i edytora. Pamięć o Pigoniu uczczona zostanie podczas konferecji rocznicowej, która odbędzie się 19 grudnia na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

26.11.2018

„Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne 2"

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr organizuje Międzynarodowe seminarium naukowe na temat  świadomości językowej w ujęciu antropologiczno-kulturowym. 30 XI 2018, sala im. W. Nehringa (22    

19.02.2018

Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy - I ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.