Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.10.2022
Added on: 07.03.2022

Sympozjum Mickiewiczowskie

Type of the event:
Symposium
City or town:
Zielona Góra

Członkowie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają do udziału w Sympozjum Mickiewiczowskim, organizowanym z okazji dwusetnej rocznicy wydania Ballad i romansów.  

https://pixabay.com/pl/vectors/piksel-chen-seminarium-konferencja-3974170/

Szanowni Państwo!
W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę narodzin polskiego romantyzmu wiązaną z datą wydania 1. tomiku Poezyj Adama Mickiewicza, a zatem sławnych Ballad i romansów. Stały się one manifestem nowego prądu w literaturze polskiej. Ich autora powszechnie uważa się za czołowego i największego poetę polskiego romantyzmu. Jemu zatem, jego twórczości i jego dziedzictwu chcemy poświęcić sympozjum, organizowane przez zielonogórski oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów wszystkich dyscyplin polonistycznych. Tematem przewodnim pragniemy uczynić formułę: 

Mickiewicz i jego dziedzictwo. W 200. rocznicę wydania Ballad i romansów.
Wspomniana rocznica skłania do podjęcia kolejnej refleksji badawczej nad sztandarowym dziełem polskiego romantyzmu, jakim są Ballady i romanse. Jako przedmiot rozważań chcielibyśmy zaproponować zagadnienie szeroko rozumianych związków poszczególnych ballad z literaturą popularną, która obok folkloru stanowi nie do końca uświadomione źródło inspiracji, motywów i kontekstów.
Przykładem owych powinowactw może być pieśń nowiniarska, romans zbójecki, powieść sensacyjna, melodramat. Teksty Mickiewicza można czytać jako cenne źródło inspiracji dla rodzącej się w dobie romantyzmu literatury kryminalnej. Równie ważnym nurtem naukowej refleksji byłby na nowo zdefiniowany regionalizm rozpatrywany w odniesieniu do szkoły litewskiej w perspektywie lokalizmu i
poetyki miejsca.
Istotne wydaje się również wskazanie obszarów oddziaływania Ballad i romansów i innych dzieł wieszcza w kulturze polskiej epok późniejszych – zarówno wysokiej, jak i popularnej. W jej przestrzeni można dojrzeć nawiązania do tekstów Mickiewicza, ponowoczesne, choć nie tylko, ujęcia idei, tematów, a nawet stylu poety. Określone wzorce fabularne Mickiewiczowskiej klasyki znajdują odzwierciedlenie w rozmaitych gatunkowo utworach popularnych. Ważną kwestią pozostaje rozstrzygnięcie intencjalności takich nawiązań, jak również ich funkcji estetycznej, społecznej czy rozrywkowej. Zachęcamy do namysłu nad tymi zagadnieniami.
Po ukazaniu się prac Juliusza Kleinera, Wacława Borowego, Zofii Stefanowskiej, Wiktora Weintrauba, Marii Cieśli Korytowskiej, Bogusława Doparta, Jacka Brzozowskiego, Kazimierza Cysewskiego i wielu innych Badaczy trudno o nowe odkrycia na temat samej spuścizny wieszcza. Ale życie dzieła – jak mawiał Roman Ingarden – trwa, gdy z przedmiotu artystycznego zamienia się ono w obiekt przeżyć estetycznych; gdy towarzyszy lekturze „konkretyzacja”, w tym: „konkretyzacja miejsc niedookreślonych” lub gdy jest ono – jak twierdził poststrukturalistyczny już Roland Barthes – „rozgwieżdżane”, gdy tekst poddawany jest przez czytelnika wciąż nowym (re)lekturom. To on – według twórcy konceptu zwanego „śmiercią autora” – staje się wówczas autorem już nie dzieła, lecz „tekstu”, autorem jego sensów. Takimi „autorami” mogą stać się nawet dzieci, zatem zachęcamy także do namysłu nad obecnością wspomnianej literatury w życiu najmłodszych oraz w szkolnej edukacji polonistycznej.
Proponujemy jednodniowe, panelowe spotkanie 25 października 2022 r., do udziału w którym chcemy zaprosić studentów zielonogórskiej polonistyki oraz uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Średnich. Ważnym celem sympozjum jest uświadomienie młodzieży przełomowego znaczenia Ballad i romansów oraz epoki romantyzmu w polskiej kulturze. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono nie tylko do poszerzenia wiedzy młodych uczestników, ale także do wzrostu ich zainteresowania literaturą, językiem i kulturą polską.
Teksty zbierać będziemy do końca listopada 2022 roku; po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnym tomie serii monografii naukowych „Scripta Humana” (20 pkt).

Z wyrazami szacunku – Członkowie TLiAM Oddział w Zielonej Górze

Kontakt
dr hab. prof. UZ Dorota Kulczycka: D.Kulczycka@ifp.uz.zgora.pl
dr Aneta Narolska: A.Narolska@ifp.uz.zgora.pl
dr Jakub Rawski: j.rawski@pwsz.glogow.pl

Information

Address:
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 69 65-762 ZIELONA GÓRA
Added on:
7 March 2022; 11:08 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
7 March 2022; 11:15 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

See also

13.11.2022

Ballady, romanse, romantyzm. Sesja popularnonaukowa

17 listopada 2022 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbędzie się sesja popularnonaukowa Ballady, romanse, romantyzm, wspólne przedsięwzięcie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, ANS w Tarnowie oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.  

28.09.2022

Romantykon II - konwent miłośników romantyzmu

Zapraszamy na drugą edycję konwentu miłośników romantyzmu Romantykon II w całości poświęconą Balladom i romansom Adama Mickiewicza. Konwent odbędzie się 29 października 2022 r. o godz. 9.30 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

25.11.2015

Sympozjum Mickiewiczowskie w 160 rocznicę śmierci poety

Zakład Literatury XIX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Zielonej Górze mają zaszczyt zaprosić na "Sympozjum Mickiewiczowskie w 160 rocznicę śmierci poety".

29.01.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku. Termin: 22 września 2022 r.; formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online). Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski. Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego. Zapraszają: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności  Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.