Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.09.2022 g.09:30
Added on: 28.09.2022

Romantykon II - konwent miłośników romantyzmu

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Zapraszamy na drugą edycję konwentu miłośników romantyzmu Romantykon II w całości poświęconą Balladom i romansom Adama Mickiewicza.
Konwent odbędzie się 29 października 2022 r. o godz. 9.30 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt plakatów i biletów: Jagoda Renicka

Zapraszamy na tematyczne prelekcje poświęcone Balladom i romansom, które wygłoszą zarówno eksperci, jak i twórcy internetowi. Głos zabiorą: Mikołaj Kołyszko (Podcast religioznawczy), Aneta Korycińska (Baba od polskiego), Milena Chilińska (strona internetowa: slowacki.al.uw.edu.pl), Maria Molenda, Marta Nowicka, Agnieszka Zielińska (Moje podróże literackie), Robert Kowalski (Paryskie salony romantyków). Projekty związane z Rokiem Romantyzmu Polskiego przedstawi także Instytut Adama Mickiewicza.

Ważne elementy imprezy to wspólne czytanie Ballad i romansów, a także konkurs cosplay. Dla trzech najlepiej przebranych osób firma NADWYRAZ.COM przygotowała prezenty-niespodzianki. Na konwencie będzie można odwiedzić stoiska wystawców związanych z romantyzmem - zarówno wydawnictw, jak i artystów.


PROGRAM ROMANTYKONU II

09:30 - uroczyste otwarcie imprezy prowadzone przez Anetę Korycińską i Roberta Kowalskiego;
10:00 - Mikołaj Kołyszko (Podcast Religioznawczy): Folklor Ballad i romansów - prelekcja dotyczy inspiracji Adama Mickiewicza wierzeniami ludowymi, podaniami i ich twórczej reinterpretacji;
10:35 - dyskusja prowadzona przez Milenę Chilińską;
10:45 - przerwa kawowa;

11:00 - Milena Chilińska: „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w plastyce polskiej — prelekcja poświęcona recepcji Ballad i romansów w malarstwie i grafice, zwłaszcza XIX wieku;
11:35 - dyskusja prowadzona przez Anetę Korycińską;
11:45 - przerwa kawowa;
12:00 - Aneta Korycińska (Baba od polskiego): „Grzech balladomanii” - o epilogach i epigonach Ballad i romansów - prelekcja poświęcona naśladownictwu utworów A. Mickiewicza, a także próbom dopisania zakończeń do Ballad i romansów;
12:30 - dyskusja prowadzona przez Roberta Kowalskiego;
12:40 - przerwa kawowa;
12.40 - Instytut Adama Mickiewicza, prezentacja projektów związanych z Rokiem Romantyzmu Polskiego;

13:00 - przerwa obiadowa (w Dok Ursynów znajduje się kawiarnia Scena Cafe Fryderyk / SushiScena Fryderyk, można także skorzystać z okolicznej infrastruktury gastronomicznej);

14:00 - Maria Molenda: W garderobie Adama i Maryli. Moda damska i męska czasów Ballad i romansów - wykład poświęcony ubiorowi i jego roli w czasach młodości Adama Mickiewicza, zwłaszcza w okolicach roku 1822;
14:35 - dyskusja prowadzona przez Milenę Chilińską;
14:45 - przerwa kawowa;
15:00 - Marta Nowicka: Skandal romantyczny, czyli fenomen popularności Ballad i romansów. Niespodziewany przełom w historii literatury czy XIX-wieczna przemyślana strategia marketingowa? - prelekcja dotycząca genezy i recepcji zbioru wierszy Adama Mickiewicza;
15:35 - dyskusja prowadzona przez Anetę Korycińską;
15:45 - przerwa kawowa;
16:00 - Agnieszka Zielińska (Moje podróże literackie): Świteź w balladach Mickiewicza i dziś” - prelekcja poświęcona poetyckiemu obrazowi jeziora Świteź w balladach: „Świteź”, „Świtezianka”, „Rybka”, a także dzisiejszemu wyglądowi tych miejsc opisanych w utworach Mickiewicza;
16:35 - dyskusja prowadzona przez Roberta Kowalskiego;
16:45 - przerwa kawowa;
17:00 - Robert Kowalski (Paryskie salony romantyków): Rusałka, topielica czy syrena? Mitologiczna i folklorystyczna geneza „Świtezianki” - prelekcja poświęcona postaci Świtezianki w kontekście mitologicznym oraz folklorystycznym: próba odnalezienia cech wspólnych pomiędzy bohaterką ballady i innymi demonami wodnymi występującymi w legendach i podaniach;
17:35 - dyskusja prowadzona przez Milenę Chilińską;
17:45 - przerwa kawowa;
18:00 - wspólne czytanie Ballad i romansów - prowadzący wybiorą chętnych z audytorium, by wspólnie na scenie odczytać utwory A. Mickiewicza;
19:00 - prezentacja przebrań i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy kostium XIX-wieczny; uroczyste zamknięcie „Romantykonu II”.


Link do biletów: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/78324/Warszawa/Romantykon+2+-
+konwent+mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w+romantyzmu/
Streaming online. 

Information

Address:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
Fee:
20 zł
Added on:
28 September 2022; 13:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2022; 13:49 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.