Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.09.2019 - 17.09.2019
Added on: 05.01.2019

Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki / LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Organizatorem jest Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Długosza.
Głównym tematem kolejnego Zjazdu PTJ będzie terminologia językoznawcza.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę terminologii z różnych perspektyw teoretycznych; wybrane obszary i pytania badawcze to między innymi:

 • Relacje między terminologią różnych kierunków/nurtów językoznawstwa.
 • Odpowiedniości/rozbieżności terminologiczne w perspektywie międzyjęzykowej; zakres potrzeb w działaniach przekładowych.
 • Przejmowanie/zapożyczanie terminologii pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami.
 • Przekładalność terminologii językoznawczej (w różnych tradycjach i językach).
 • Dynamika terminologii jako wyraz rozwoju (lub kryzysu) dyscypliny/działu językoznawstwa.
 • Termin jako znak językowy; jego funkcja symboliczna i poznawcza.
 • Precyzja i adekwatność terminologii językoznawczej.
 • Redundancja czy ubóstwo terminologii językoznawczej?
 • Osobliwości w funkcjonowaniu terminologii językoznawczej.
 • Nadmiar i ubóstwo terminów językoznawczych.
 • Terminy językoznawcze w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.
 • Geneza i przemiany terminologii językoznawczej.
 • Termin wobec innych terminów – budowanie siatki pojęć.

W roku 2019 mija 90 rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenay, pierwszego honorowego przewodniczącego PTJ, w związku z tym chcielibyśmy poświęcić tej ważnej postaci specjalną sesję w naszych obradach, jej temat: „Aktualność myśli językoznawczej Jana Baudouina de Courtenay”.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń analizujących aktualność myśli Baudouina de Courtenay zarówno z perspektywy językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, jak i teoretycznego.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień (wzór). Wszystkie zgłoszenia można nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com do 20 lutego 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów, na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2019 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVII Zjazdu PTJ.

Językiem obrad jest język polski. Do druku w „Biuletynie PTJ” można przesyłać również teksty w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł. Z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.

PROGRAM WYDARZENIA

Information

Application deadline for speakers:
20.02.2019
Fee:
dla osób nie będących członkami PTJ: 400 zł, dla członków PTJ: 200 zł
Added on:
5 January 2019; 13:41 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 May 2019; 21:39 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.