Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.09.2017 - 15.09.2017
Added on: 16.02.2017

Umysł • Kultura • Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego we współpracy z Zakładem Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z cyklu Umysł • Kultura • Komunikacja.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będzie "Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej".

Celem konferencji jest promowanie interdyscyplinarnego dialogu, służącego lepszemu zrozumieniu człowieka jako uczestnika, nierzadko więcej niż jednej, wspólnoty kulturowej.

Języki: angielski (preferowany), polski

Wykłady plenarne

 • Enrique Bernárdez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Władysław Chłopicki (Jagiellonian University)
 • Henri De Jongste (Dortmund University of Applied Sciences and Arts)
 • Piotr Francuz (John Paul II Catholic University of Lublin)
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)

Zgłoszenia 

Referaty mogą dotyczyć, m. in., następujących obszarów badawczych:

 • język a poznanie,
 • język a kultura (wizualna),
 • język w społeczeństwie,
 • studia nad przekładem,
 • ucieleśnienie/ usytuowanie społeczno-kulturowe uczestnika wspólnoty kulturowej,
 • multimodalność, intermedialność.

Tematy abstraktów mogą dotyczyć między innymi:

 • pragmatyki kognitywnej,
 • teorii relewancji, studiów nad dyskursem, pragmatyki humoru,
 • kognitywnej analizy tekstu,
 • przekładu/ języków specjalistycznych,
 • relacji słowo/obraz i przekładu intersemiotycznego,
 • ikoniczności i kreatywności w języku i/lub kulturze wizualnej,
 • metafory pojęciowej i metonimii,
 • przestrzeni mentalnych i teorii integracji pojęciowej.

Językami konferencji są angielski (preferowany) i polski. Na prezentację referatu przewidziano 30 minut (20 minut na prezentację referatu i 10 minut na dyskusję).

Abstrakt o długości ok. 350 słów powinien zawierać od 4 do 5 słów kluczowych oraz - opcjonalnie - bibliografię. Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o upewnienie się, czy abstrakt nie zawiera danych, które mogłyby wskazywać na autora referatu.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów w terminie do 2 kwietnia 2017 r. Wiadomość dotycząca zaakceptowania/odrzucenia zgłoszenia zostanie przesłana do 30 kwietnia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji.

Opłata konferencyjna i rejestracja
Pracownicy uczelni:

 • opłata wczesna (do 1 czerwca 2017 r.): 350 PLN / 90 EUR
 • opłata zwykła (do 20 czerwca 2017 r.): 400 PLN / 100 EUR

Doktoranci:

 • opłata wczesna (do 1 czerwca 2017 r.): 300 PLN / 80 EUR
 • opłata zwykła (do 20 czerwca 2017 r.): 350 PLN / 90 EUR

Opłata konferencyjna obejmuje koszty związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych, kawę/ herbatę podczas konferencji, oraz koszty wydania publikacji pokonferencyjnej.
Odbiorca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5 20-031 Lublin
Adres banku: mBank SA O/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6 20-002 Lublin
Konto dla opłat w PLN:
57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 tytułem: "Umysł Kultura Komunikacja"
Konto dla opłat w EUR:  
PL78 1140 1094 0000 2905 1600 1047  
SWIFT CODE: BREXPLPWLUB Bank Code: 11401094 tytułem: "Umysł Kultura Komunikacja"
Faktura może zostać wystawiona tylko na płatnika. Z tego względu prosimy, aby osoby, które chciałyby otrzymać fakturę wystawioną na swoją instytucję, dokonały wpłaty za pośrednictwem swojej uczelni. Fakturę będą mogli Państwo odebrać osobiście podczas konferencji. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich informacji w formularzu zgłoszeniowym w przypadku, gdyby chcieli Państwo otrzymać fakturę pocztą.  

Kontakt
W przypadku pytań związanych z Państwa udziałem w konferencji, prosimy o kontakt mailowy z osobami odpowiedzialnymi za jej organizację:
dr Joanna Jabłońska-Hood (Zakład Językoznawstwa Kognitywnego):   jablonska-hood@poczta.umcs.lublin.pl
dr Katarzyna Stadnik (Zakład Językoznawstwa Kulturowego):  katarzyna.stadnik@poczta.umcs.lublin.pl
Mogą Państwo również przesłać wiadomość na adres: cognition@umcs.pl.
 
 

Information

Application deadline for speakers:
02.04.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.