Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.10.2021 g.10:00
Added on: 08.10.2021

Vincentiana I. Wincenty z Kielc. Epoka i dziedzictwo / panel naukowy w ramach: Mid-Europe Early Music Festival Kielce 2021

Type of the event:
Debate
City or town:
Kielce

Będzie to spotkanie inaugurujące cykl debat "Vincentiana Kielcensia", poświęcony Wincentemu z Kielc oraz Antyfonarzowi kieleckiemu (1372). Debaty, o charakterze interdyscyplinarnym, odbędą się z udziałem historyków, historyków sztuki, bibliologów, muzykologów, filologów, literaturoznawców i teologów.

Spotkanie będzie towarzyszyć festiwalowi muzycznemu Mid-Europe Early Music Festival 2021 - corocznemu wydarzeniu artystycznemu zainicjowanemu w 2020 roku i organizowanemu przez s. Hannę Szmigielską OSB, dyrygentkę Schola Cantorum Kielcensis.

"Wybór tematu nie jest przypadkowy. We wrześniu 2020 roku nakładem Wydawnictwa UJK (w kooperacji Wydawnictwa Jedność) ukazał się reprint – fototypiczna edycja rękopisu Antyfonarza kieleckiego z ok. 1372 r. pod redakcją Krzysztofa Brachy, bezcennej księgi liturgicznej przechowywanej w Skarbcu Bazyliki Katedralnej w Kielcach pw. Wniebowzięcia NMP. Antyfonarz kielecki to rękopis liturgiczno-muzyczny, księga śpiewów zawierająca zbiór pieśni, antyfon z incipitami psalmów, responsoriów oraz hymnów ułożonych zgodnie z biegiem kościelnego kalendarza liturgicznego, który został przepisany ok. 1372 r. na zlecenie i z fundacji kanonika kieleckiego i kustosza krakowskiego Mikołaja syna Goworka z przeznaczeniem dla kolegiaty kieleckiej.

Antyfonarz kielecki utożsamiany jest przede wszystkim z prymarnym przekazem rękopiśmiennym Oficjum o św. Stanisławie, do którego należy słynny hymn Gaude, mater Polonia, wybitnym dziełem liturgicznym, hagiograficznym, literackim, muzycznym i historiograficznym, autorstwa krakowskiego dominikanina Wincentego z Kielc (wg niektórych badaczy z Kielczy). Hymn Gaude, mater Polonia do czasów bitwy pod Grunwaldem i popularyzacji Bogurodzicy, spełniał rolę pieśni ojczyźnianej (carmen patrium). Śpiewamy go do dziś m.in. podczas inauguracji roku akademickiego we wszystkich polskich uczelniach. Antyfonarz kielecki jest najstarszym w Polsce rękopisem datowanym z przekazem słynnego Oficjum wraz z pieśnią Gaude, mater Polonia. Wincenty to najważniejsza osobowość Polski XIII w. Jego koncepcja ideowo-polityczna i wyniesienie na ołtarze w 1253 r. biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa jako patrona narodowego oraz symbolu zjednoczenia rozbitego na dzielnice państwa polskiego, odcisnęła trwałe piętno na kolejnych stuleciach i jest do dziś jednym z kamieni węgielnych wspólnotowego myślenia o państwie i narodzie. Wincenty to główny protagonista i współtwórca kultu wyniesionego na ołtarze biskupa krakowskiego, którego zasięg przekroczył granice i wprowadził Polskę do elitarnego grona jednej z najstarszych ojczyzn świętych patronów w chrześcijańskiej Europie. Wincenty wprowadził do świadomości współczesnych dwie wielkie idee: myśl o zjednoczeniu państwa w jedno silne Królestwo pod berłem rodzimej dynastii piastowskiej jako warunku przyszłej pomyślności oraz określenie Polski „matką”. Inwokacja do „matki Polski” pojawiła się pod piórem rodzimego autora bodaj po raz pierwszy w historii polskiego piśmiennictwa i nie była li tylko literacką metaforą, lecz aktem umiłowania Ojczyzny, troski o jej przyszłość, wyznaniem patriotyzmu. Wincenty to także pierwszy znany z imienia kompozytor polski.

Recepcja jego twórczości jest żywym zjawiskiem kulturowym do dziś, wartym promocji oraz pogłębionej debaty naukowej w perspektywie stuleci, czemu służyć ma wspomniana konferencja i jej cykliczny charakter. Twórczość Wincentego idealnie wpisuje się w rolę patrona festiwalu, personifikuje najstarszą fazę dziejów kultury muzycznej dawnej Polski oraz wnosi wartość promocyjną regionu na niwie turystyki kulturowej".

(Z zaproszenia Organizatorów)


PROGRAM

 • 10.00-10.15: Otwarcie
 • 10.15-10.45: dr Piotr Okniński (Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski), Wincenty z Kielc lub Kielczy. Stanowisko historiografii a wymowa źródeł
 • 10.45-11.15: dr hab. prof. UJ Wojciech Drelicharz (Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński), Koncepcje historiograficzne dominikanina Wincentego i ich recepcja w dziejopisarstwie małopolskim XIII-XV w.
 • 11.15-11.45: prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce), O wincentiańskiej metaforze „mater Polonia” polemicznie
 • 11.45-12.15: Przerwa kawowa
 • 12.15-12.45: prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN Warszawa), Komentarz Michała Falkenera z Wrocławia do hymnu ‘Gaude mater Polonia’ na tle średniowiecznej praktyki komentatorskiej
 • 12.45-13.15: dr Anna Ledzińska (Instytut Języka Polskiego PAN Kraków), Wincentiański portret św. Stanisława w świetle danych językowych
 • 13.15-13.45: ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego Warszawa), Teksty o św. Stanisławie w zbiorach dawnej Biblioteki Kapituły Kieleckiej
 • 13.45-14.15: mgr Małgorzata Wilk-Grzywna (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Kielce), Kreowanie produktu turystycznego w oparciu o średniowieczne dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego
 • 14.15-15.00: Zakończenie
 • 15.00-15.30: Koncert: Schola Cantorum Kielcensis, dyrygentka s. Hanna Szmigielska OSB

Organizatorzy:
Instytut Historii UJK Kielce, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Kielce.

Sekretariat:
prof. dr hab. Krzysztof Bracha (IHUJK Kielce),
ks. dr Andrzej Kwaśniewski (UKSW Warszawa).

Sponsor: Grant MKiDN, ROT WŚw. pt.: „Drugie świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielc”.


Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym i online. Adres łącza na platformie ZOOM zostanie przesłany osobom zainteresowanym w terminie późniejszym. 

Information

Address:
Kielce, Biblioteka Uniwersytecka UJK, ul. Uniwersytecka 19, sala konferencyjna
Added on:
8 October 2021; 18:33 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 October 2021; 18:38 (Mariola Wilczak)

See also

20.06.2017

III Świętojańskie Spotkania

Biblioteka Uniwersytecka UJK oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zapraszają na III Świętojańskie Spotkania.

23.09.2016

Pierwszy polski pisarz, pierwsza polska książka – pokaz "Kroniki" Wincentego Kadłubka

"Kronika polska" to pierwsza, najstarsza książka napisana przez Polaka. Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, stworzył na przełomie wieków XII i XIII barwną, erudycyjną opowieść o dziejach naszego kraju i przeszedł do historii jako pierwszy twórca polskiej literatury. Rękopis "Kroniki" zobaczyć będzie można w sobotę 24 września w Pałacu Rzeczypospolitej (Warszawa, pl. Krasińskich 3/5) na specjalnym, jednodniowym pokazie z cyklu Pierwsze/Najstarsze. Wydarzeniu towarzyszy wykład prof. Henryka Samsonowicza i rozmowa Włodzimierza Kalickiego z prof. Jackiem Banaszkiewiczem oraz możliwość zwiedzenia zamkniętego na co dzień Pałacu.

25.11.2015

Wykład Krzysztofa Jaworskiego „Futurystyczna wieża Babel”

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach oraz Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach zapraszają na wykład dr. Krzysztofa Jaworskiego "Futurystyczna wieża Babel", który odbędzie się 26 listopada w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach (ul. Świętokrzyska 21e).

18.06.2019

Aktualizacja zaproszenia na październikową konferencję: Wincenty Lutosławski i literatura - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Zagadnienia naukowe Konferencji: – Wincenty Lutosławski jako pisarz, publicysta. – Literatura w filozoficznym dziele Lutosławskiego, filozofia w jego eseistyce i publicystyce. – Biograficzne meandry filozofa. – Myśl filozoficzna Lutosławskiego na tle XIX i XX wieku. – Autokreacje Lutosławskiego. – Środowisko domowe i świat w życiu i dziele filozofa. – Elentua, Eleusis, Towarzystwo Kowali. – Lutosławski wobec XIX- i XX-wiecznej nowoczesności. – Miejsce kobiety i mężczyzny w imaginarium i myśli Lutosławskiego. – Lutosławski i sławni ludzie XIX i XX wieku. – Recepcja dzieła filozofa z Drozdowa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.