Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.06.2016 - 28.06.2016
Added on: 31.03.2016

Wielka wędrówka – Wielki Postój. Romowie w literaturze, historii, polityce

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Związku Romów Polskich mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

WIELKA WĘDRÓWKA – WIELKI POSTÓJ.ROMOWIE W LITERATURZE, HISTORII, POLITYCE,

która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 27-28 czerwca 2016 r.

Celem konferencji jest refleksja nad oddziaływaniem kultury społeczności romskiej na wyobraźnię artystyczną i dyskurs literacki twórców różnych epok. Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja panelowa poświęcona problematyce tzw. „Wielkiego Postoju”, wpływu polityki osiedleńczej na kształtowanie się tożsamości Romów.

Chcielibyśmy podjąć dyskusję nad uwikłanymi w emocje wyobrażeniami o przedstawicielach społeczności romskiej, nad sposobami mitologizacji cygańskiego życia nomadycznego w literaturze, sztuce, muzyce, filmie. Interesują nas wzory relacji między pamięcią zbiorową, narodową a procesem kształtowania się tożsamości w społeczeństwach narodów, które na swoim obszarze Romów gościły; chcemy przyjrzeć się procesom społecznej i kulturowej marginalizacji, przyczynom powstawania zjawiska wykluczenia, roli stereotypu etnicznego w budowaniu tożsamości narodowej, formułom nacjonalizmu kulturowego i traumy kulturowej.

Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.

Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności literaturoznawców, kulturoznawców, filmoznawców, filozofów, historyków idei i przedstawicieli dziedzin pokrewnych. Zaproszenie kierujemy również do wszystkich zainteresowanych socjologicznymi i politycznymi aspektami akcji osiedleńczej, jej wpływem na kształtowanie się romskiej tożsamości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI na adres elektroniczny: wielkawedrowka2016@gmail.com do dnia 15 maja 2016 r.

Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.

Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji:

http://wielkawedrowkaconference.blogspot.com

Organizatorzy:

dr Anna Sobieska

Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych IBL PAN

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2016 21:30
Application deadline for participants:
15.05.2016 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.