Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.11.2022 g.12:00
Added on: 23.11.2022

Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich / seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Wystąpienie poświęcimy wynikom projektu badawczego (NCN, Sonata), który w latach 2020-2022 realizowałyśmy w IBL PAN. Pokażemy jak w porównaniu do ekokrytyki jako metody badawczej tekstu kultury nakierowanej na wszystkie elementy środowiska przyrodniczego i badanie języków kryzysu ekologicznego oraz klimatycznego, akwakrytyka uczestniczy w wytwarzaniu wiedzy na temat ekosystemów wodnych. Akwakrytyka jest narzędziem interpretacyjnym, odsłaniającym nowe komplementarne relacje pomiędzy takimi dyskursami jak hydrologia, historia środowiskowa czy studia pamięciologiczne. Dodatkowo posiłkuje się językiem artystycznym, by opracować na przyszłość strategie poetyczne i retoryczne w pisaniu historiografii kultur adaptacji do groźnych zjawisk środowiskowych i pogodowych w antropocenie, koncentrując się na problematycznych zasobach wody i przy jednoczesnym wykazywaniu niewspółmierności konwencjonalnej frazeologii, np. rzek utożsamianych z granicami militarnymi czy politycznymi.

zapowiedź wydarzenia

Uczestników seminarium Atlasu Historycznego może w szczególności zainteresować to, że rzeki okazują się wyjątkowo ciekawym materiałem badawczym z uwagi na ich nieostry status ekologiczny, epistemologiczny i ontologiczny w badaniach społeczno-kulturowych, który koreluje z badaniami geohumanistycznymi. Tegoroczna katastrofa rzeki Odry (lipiec-sierpień 2022 r.) pokazała, że wciąż nie rozumiemy przestrzeni, jakie współdzielimy z rzekami. Nasz zestaw głębokich map jest pewną propozycją zilustrowania tego, jak możemy interpretować historyczne źródła narracyjne i szukać dyskursywnych zalążków, które mogą przełożyć się na nowe sposoby komunikowania wiedzy, kultury i pamięci o rzekach. Pozostały nam rzeczny biotop możemy więc próbować czytać, także na dawnych mapach, mimo historycznej antropopresji i hydrotechnicznych przekształceń i ingerencji w ciało rzek. Badania akwakrytyczne wraz z głębokim mapowaniem źródeł proponujemy więc potraktować jako model rozpoznawania luk w wiedzy o językach rzek, a w szczególności lukę tę reprezentuje najbardziej polska i skryta w symbolicznym gorsecie kultury narodowej – rzeka Wisła.

W przypadku akwakrytyki rzeki Wisły pytamy na wstępie nie o jej symboliczną, ale przyrodniczą naturę: o sposoby jej materialnej obecności w literaturze (kategorie: real/imagined), o zniekształcenia w jej krajobrazie kulturowym (kategorie: disturbed/familiar), o historyczną periodyzację i lokację, o literackie nawiązania do powodzi, wojen czy zanieczyszczenia (kategoria: reference). Po utworzeniu kanonicznego i finalnego w charakterze badawczym dla tego projektu korpusu, chcemy się dowiedzieć, np. gdzie potrzebujemy innych dyskursów, np. historii środowiskowej i pamięci kulturowej, by zrozumieć „interesy” czy nawet ”głos” rzeki. Opracowana przez nas metoda głębokiego mapowania źródeł narracyjnych (DeepMapVistula) dotyczy krzyżowania dyskursów, w których Wisła jawi się np. jako wodny, powodziowy żywioł, ujarzmiany lub nie, uciszany lub nagłaśniany głos, ale i część negocjowalnej, społecznej przestrzeni. Metodę tę przetestowałyśmy na przykładzie wybranego korpusu tekstów poszerzających semantyczny kontekst zanieczyszczenia rzeki w kontekście wojny i antysemityzmu. Kluczowym punktem naszego wystąpienia będą jednak przykładowe realizacje głębokich map i omówienie ich interpretacyjnych legend, które tworzą pierwszy modelowy atlas Wisły akwakrytycznej.

Anna Barcz, Monika Gromala, Paulina Wacławik


Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 12:00-14:00, w formie hybrydowej, tj. w Sali Lelewela IH PAN oraz online. 

Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/.

Więcej informacji na stronie IH PAN: https://ihpan.edu.pl/seminarium-naukowe-zakladu-atlasu-historycznego-wisla-akwakrytyczna-glebokie-mapowanie-zrodel-literackich/

Information

Address:
Sala Lelewela IH PAN oraz online
Fee:
bez opłat
Added on:
23 November 2022; 20:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 November 2022; 22:11 (Mariola Wilczak)

See also

15.04.2021

Atlas Literatury Zagłady – o cyfrowych topografiach Holokaustu

Koncepcja została opracowana przez Zakład Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN oraz zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej IBL PAN. O "Atlasie" mówić będą prof. Bartłomiej Szleszyński, prof. Jacek Leociak, dr Bartłomiej Krupa, dr Kajetan Mojsak (IBL PAN).

27.01.2019

Wykład otwarty dr Małgorzaty Misiak „Wrośnięci - wykorzenieni. Łemkowskie losy”

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską działająca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład otwarty dr Małgorzaty Misiak pt. "Wrośnięci - wykorzenieni. Łemkowskie losy". Wokół książki: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Profil, Wrocław 2018. Wykład odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyteu Wrocławskiego (pl. Nanikera 15a) w sali 140 (pierwsze piętro). Zapraszamy również na bezpośrednią transmisję z wykładu na stronie https://www.facebook.com/glkuwr    

15.10.2017

Spotkanie z Michałem Cichym

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na spotkanie z Michałem Cichym połączone z performatywnym czytaniem fragmentów jego książek: „Zawsze jest dzisiaj” (wyd. Czarne 2014) i „Pozwól rzece płynąć” (wyd. Czarne 2017), które odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. ( środa) o godz. 19.00 w Pop’n’art  ( pl. Wolności 6).

24.05.2022

Ekologia w dyskursie, 3 edycja

III Konferencja naukowa z cyklu Ekologia w dyskursie Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w auli 414, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.