Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.02.2020 g.11:30 - 24.02.2020 g.13:00
Added on: 20.02.2020

Wykład Jarosława Mikołajewskiego "Poezja i przekład: kwestia lojalności" / z cyklu "Prelekcje Mistrzów"

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Białystok

"Poezja i przekład: kwestia lojalności" to temat najbliższej prelekcji mistrza, którym będzie Jarosław Mikołajewski z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Jarosław Mikołajewski jest poetą, tłumaczem, reportażystą, autorem książek dla dzieci.
Ostatnio wydał zbiór wierszy Głupie łzy (WL, 2019) i esej (reportaż?) Cień w cień - za cieniem Zuzanny Ginczanki (Dowody na istnienie, 2019).

Podczas spotkania Jarosław Mikołajewski będzie rozważał kwestię lojalności - kategorii wiążącej dla jego pracy poety, reportażysty i tłumacza. Lojalności jako rezygnacji z bezwzględnego "ja" na rzecz tematu (jest nim zawsze życie i miłość), bohatera, autora oryginału. Mikołajewski jest opętany obowiązkiem stronniczości - bycia po stronie ludzi, rzeczy, problemów, którymi się zajmuje. 
Lekcja nie będzie mistrzowska, bo prelegent nie czuje się mistrzem. Nie będzie też lekcją, bo nie wierzy, że jest w mocy kogoś czegokolwiek nauczyć. To raczej rozmowa, a raczej wstęp do niej, lub zaproszenie - wstydliwe wyznanie przeczucia konstytuujących go rzeczy.

Information

Address:
Plac NZS-u 1, Białystok
Fee:
wstęp wolny

See also

29.09.2018

Prelekcje Mistrzów: Prof. Teresa Kostkiewiczowa

Kolejną mistrzowską prelekcję wygłosi wybitna badaczka literatury polskiej Profesor Teresa Kostkiewiczowa.

08.01.2020

Marek Zagańczyk: O pisaniu z podróży / spotkanie z serii "Prelekcje Mistrzów"

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na pierwszą w Nowym Roku mistrzowską prelekcję. Jej autorem będzie Marek Zagańczyk, który opowie „O pisaniu z podróży”. Spotkanie rozpocznie się 14 stycznia o godz. 11.30 w sali 94 (Plac NZS 1).

11.11.2019

Prelekcja prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego: "Poezja jako tekst kultury (casus Leśmiana)

Zapraszamy na mistrzowską prelekcję prof. W. Boleckiego na temat "poezji jako tekstu kultury (casus Leśmiana), która odbędzie się 14. 11. 2019 r. w Auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac NZS 1, sala 94, wstęp wolny.

01.12.2019

ANTONI LIBERA. MOJE POTYCZKI Z GOMBROWICZEM – PRELEKCJE MISTRZÓW

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Liberą - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - Aula, 10 grudnia 2019 r., godz. 13.15, Plac NZS-u 1, wstęp wolny. Antoni Libera (ur. 1949), pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow. Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. „Antygonę” i „Króla Edypa”), dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szekspira i „Fedry” Racine’a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. „Śmierć w Wenecji” Benjamina Brittena, „Czarną maskę” i „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego oraz „Music Programme” Roxany Panufnik). W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie „The May Days Dialogues” (Methuen, 1990), a w kraju w „Dialogu” (tytuł wersji pol. „Czy Europa musi zginąć?”). W 1998 jego pierwsza powieść, „Madame”, wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Anrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award. W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. „Godot i jego cień”. Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego. W latach 1988-1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society. Nagrody 1989 – Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Nagroda Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za przekład dzieł dramatycznych Becketta 1998 – I nagroda za książkę „Madame” w konkursie na powieść ogłoszonym przez wydawnictwo Znak 1999 – Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za powieść „Madame” 2002 – Nominacja powieści „Madame” do Międzynarodowej Nagrody Literackiej IMPAC (IMPAC Dublin Literary Award) 2005 – Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej (Pierścień Betlejemski) za całokształt twórczości literackiej i teatralnej 2005 – Nagroda „Literatury na świecie” za przekład powieści „Molloy i cztery nowele” Becketta 2010 – Nominacja (final) do Nagrody Angelus za książkę „Godot i jego cień” 2011 – Nominacja do Nagrody im. Jana Michalskiego za książkę „Godot i jego cień”

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.