Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.02.2017
Added on: 21.02.2017

"Zapiski z Pogranicza" - nowe czasopismo naukowe

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Olsztyn
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Autorów do publikowania w naszym czasopiśmie „Zapiski z Pogranicza" oraz do współpracy z Interdyscyplinarnym Kołem Doktoranckim „Pogranicza", działającym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Inspiracją do powstania czasopisma naukowego „Zapiski z Pogranicza" była fascynacja nad zagadnieniem pogranicza, które na przestrzeni ostatnich dzie­sięcioleci zrobiło niezwykłą karierę i to nie tylko w naukach humanistycznych. Nic w tym dziwnego, jeśli spojrzeć na pograniczność jako motyw w istocie wieloaspektowy.

Poprzez tworzenie czasopisma o charakterze interdyscyplinarnym pragniemy, aby stanowiło ono forum wymiany poglądów i wyników badań przez przedstawicieli róż­nych nauk wokół wspomnianego zagadnienia.

Działalność wydawnicza jest zasadniczym celem Interdyscyplinarnego Koła Dok­toranckiego „Pogranicza".

Członkowie koła (doktoranci) tworzą redakcję „Zapisków z Pogranicza", czasopisma (półrocznika) o charakterze interdyscyplinarnym, które składa się z następujących działów:

krajoznawczego, historycznego, filologicznego, filozoficznego, na pograniczu nauk oraz recenzji i omówień. Zachęcamy do publi­kacji w „Zapiskach z Pogranicza".

Redakcja „Zapisków z Pogranicza" wraz z osobami współtworzącymi Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydziat Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, 10-724 Olsztyn

http://kolodoktoranckie.wixsite.com/zapiskizpogranicza/czasopismo

e-mail: zapiski_z_pogranicza@wp.pl

Information

Added on:
21 February 2017; 09:37 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
21 February 2017; 10:27 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.