Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.10.2017 - 26.10.2017
Added on: 07.10.2017

Zobaczyć tłumacza / wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Wystawa portretów tłumaczy literatury, wykonanych przez fotografkę Renatę Dąbrowską, jest zaproszeniem do zajrzenia za kulisy powstawania najbardziej interesujących przekładów literackich ostatnich lat.
Zobaczymy na niej tłumaczy literatury takich jak:

 • Danuta Cirlić-Straszyńska (język chorwacki, serbski, macedoński),
 • Piotr Cholewa (język angielski),
 • Andrzej Jagodziński (język czeski i słowacki),
 • Ireneusz Kania (przekłada z 16 języków w tym: hebrajskiego, portugalskiego, sanskrytu i tybetańskiego),
 • Andrzej Kopacki (język niemiecki),
 • Anna Korzeniowska-Bihun (język ukraiński),
 • Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki),
 • Carlos Marrodan Casas (język francuski, hiszpański, portugalski),
 • Alicja Oczko (język niderlandzki i niemiecki),
 • Bogusława Sochańska (język duński),
 • Anna Wasilewska (język włoski i francuski),
 • Dariusz Żukowski (język angielski i perski).

Renata Dąbrowska (ur. 1983) to wielokrotna laureatka polskich konkursów fotografii prasowej, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2012 wydała album z fotografiami pt. „Ja, Renata Dąbrowska – 100 Portretów”. Fotografuje m. in. dla „Gazety Wyborczej”, „Dużego Formatu”, „Wysokich Obcasów”, „Newsweek Polska”, „Polityki”, „Wprost”, „Tygodnika Powszechnego”.

Organizatorzy: EUNIC Warszawa, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Information

Address:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), II piętro, ul. Dobra 56/66, Warszawa,

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.