Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.11.2019 g.09:00 - 21.11.2019 g.16:00
Added on: 11.11.2019

"Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony" /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Temat II edycji brzmi: "Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo, historia, etnografia, ethos ziemiański, język"

• Gloger jako przykład XIX-wiecznego naukowca i literata, piśmiennika i publicysty.

•Naukowe pasje Glogera: historia, archeologia, etnografia, folklorystyka, geografia, historia sztuki, języko- i literaturoznawstwo (i inne).

•Metodologia prac Glogera.

•Świat ziemiański z pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.

• Rodzina Glogerów: genealogia, tradycje, pamięć rodu, kontakty z innymi rodzinami ziemiańskimi.

• Gloger wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Rosjan i innych; wpływ Glogera na te kultury.

• Encyklopedia staropolska ilustrowana jako XIX-wieczna summa wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: aktualność, rewizje haseł, tradycja gatunkowa.

• Gloger jako kolekcjoner.

•Wyobrażenia o świecie i przemianach cywilizacyjnych w pismach Glogera.

• Dzieła Glogera w przekładach na inne języki i w wydaniach zagranicznych.

• Rola ilustracji, grafiki, fotografii w pracach twórcy z Jeżewa; Gloger-rysownik.

•Kategorie „ludu”, „narodu”, „państwa” w myśli pisarza i refleksji XIX-wiecznego ziemiaństwa.

•Staropolskie silvae rerum w pismach i myśli Glogera oraz ich tradycja w świecie XIXwiecznego ziemiaństwa.

• Glogerowskie „miejsca”: Jeżewo, Tykocin, Białystok, Grodno, Warszawa, Kraków i inne.

•Swoistość dorobku Glogera na tle przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych XIX wieku; twórczość Glogera w ujęciu metod interpretacyjnych współczesnej humanistyki; Gloger na tle XXI-wiecznych ujęć nowożytności i symptomów nowoczesności. • Recepcja naukowa i literacka pism Glogera od XIX wieku po współczesność.

Information

See also

06.02.2020

Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji / z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Gośćmi kolejnego "Spotkania z gwarą" będą prof. dr hab. Joanna Okoniowa (PWSZ w Tarnowie) i prof. dr hab. Jan Okoń, którzy przedstawią odczyt pt. Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji.

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

26.02.2018

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.