Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.10.2023 - 28.10.2023
Added on: 24.06.2023

Romantyzm industrialny. Artystyczne przeobrażenia obrazu świata: 1795-1864. Człowiek - technika - natura

Materiały z konferencji zostaną opublikowane jako monografia naukowa w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm'' w 2024 roku.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:

• Przemysł, technika, technologie jako temat literatury lat 1795-1864.

• Geologia, górnictwo, Śląsk jako temat artystyczny w owych latach.
- Przestrzenie industrialne - przestrzenie sielskie i dzikie: kontrasty, odbicia.
- Człowiek epoki industrialnych przekształceń i przemian: artystyczne konterfekty.

• Industrialne pejzaże Zachodu,Ameryki i europejskiego Wschodu: portret z epoki.

• Zindustrializowany świat i jego wyobraźnia wobec pytania o Boga.

• Narodziny megalopolis, metropolii, aglomeracji - literackie obrazy.

• Literackie obrazy natury ujarzmionej przez cywilizację .

• Filozoficzne ujęcia przemian epoki i ich wpływ na sztukę i literaturę .
- Od Staszica, przez Pola, po Glogera: geologia, geognozja, industrializacja, geografia: interferencje.
- Idea antropocenu w świetle literatury XIX-wiecznej et vice versa.
- Wrażliwość ekologiczna: narodziny w epoce romantycznej: kontekst industrialny.
- Romantyczne ucieczki i powroty do natury.


Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2023 roku (wraz z krótką notą o autorze i zwięzłym abstraktem) na adresy mailowe: jlawski@wp.pl,
malgorzataburzka@interia.pl.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Pałacu w Rybnej nieopodal Tarnowskich Gór na Górnym Śląsku.

Nie przewidujemy wystąpień online.

Obrady 1. dnia konferencji zaplanowane są w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu mieszczącej się w zabytkowej Strefie Carnall (poprzemysłowa przestrzeń, która dzięki rewitalizacji zyskała drugie życie i stała się największą, kulturalną strefą w Polsce). Dojazd spod Pałacu w Rybnej (Tarnowskie Góry) autokarem.

Obrady 2. dnia konferencji zaplanowane są w Pałacu w Rybnej.

Języki konferencji: polski, języki kongresowe.

Czas wystąpień: 20 minut.

Uczestnicy konferencji wpłacają wpisowe w wysokości 450 zł, które pokrywa koszty druku materiałów konferencyjnych, monografii, cateringu oraz zwiedzania Kopalni Guido w Zabrzu. Referenci przyjeżdżają i nocują na własny koszt. Organizatorzy sesji pomogą w rezerwacji noclegów w Pałacu w Rybnej.

Information

Address:
Tarnowskie Góry, Pałac w Rybnej, Zabrze
Application deadline for speakers:
15.07.2023
Fee:
450 zł
Added on:
24 June 2023; 13:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 June 2023; 13:56 (Mariola Wilczak)

See also

25.01.2018

Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Pałac w Rybnej Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza: Oddziały w Opolu i Katowicach Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pałacu w Rybnej "LITERACKIE PODRÓŻE DO WNĘTRZA ZIEMI. WIZJE – IDEE – SYMBOLE".

24.05.2022

Ekologia w dyskursie, 3 edycja

III Konferencja naukowa z cyklu Ekologia w dyskursie Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w auli 414, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury.

14.06.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa O języku, przez język, w języku z okazji jubileuszu 25-lecia tarnowskiej polonistyki

Katedra Filologii Polskiej zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową O języku, przez język, w języku, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. w sali A 120 w budynku głównym Akademii Tarnowskiej.

05.08.2022

Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na konferencję naukową "Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)" która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w dniach 14-15 listopada 2022 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.