Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 25.06.2018
Deadline for submitting applications: 16.07.2018

Asystent w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Cities/towns:
Białystok
Fields:
kulturoznawstwo

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko asystenta w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów.

Podstawowe obowiązki:

1) gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu oraz przyjmowania darowizn muzealiów;

3) digitalizacja zbiorów, archiwizowanie plików źródłowych i udostępnianie w domenie publicznej;

4) inne zadania pomocnicze w ramach prac Działu.

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe, kierunek: historia, historia sztuki, archeologia, filologia rosyjska, bibliotekoznawstwo, wschodoznawstwo, orientalistyka, inne pokrewne;

2) mile widziana znajomość języków obcych – szczególnie rosyjskiego i/lub angielskiego;

3) mile widziana znajomość dziejów zesłań obywateli polskich na Sybir i geografii Rosji, również zagadnień z historii wojskowości, falerystyki, numizmatyki;

4) praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

5) samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, dociekliwość.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających: • cv • list motywacyjny w terminie do 16 lipca 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sybir.bialystok.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Pamięci Sybiru (siedziba: Białystok, ul. H. Sienkiewicza 26) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO ". Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sybir.bialystok.pl lub pod adresem korespondencyjnym - MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU ul. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok z dopiskiem IOD;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.