Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 16.01.2020
Deadline for submitting applications: 09.02.2020

Pracownik naukowy w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Ordą

Cities/towns:
Frankfurt am Main
Fields:
nauki humanistyczne

Pozycja pracownika naukowego (niem. Akademische/r Mitarbeiter/-in, Nr id. 1414-20-01) od 1.04.2020 do 31.03.2021. Oferta jest otwarta dla wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, w tym językoznawców i daje możliwość wypracowania sobie długoterminowego zatrudnienia w polsko-niemieckim projekcie badawczym zajmującym się powiązaniami polsko-niemieckich regionów przygranicznych.

Więcej informacji w załączniku

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.