Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.04.2017
Deadline for submitting applications: 08.05.2017

Profesor zwyczajny US w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Cities/towns:
Szczecin
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
22.04.2017

 

Od kandydata  oczekujemy:

 tytułu profesora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

 znaczącego dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa, historii literatury nowoczesnej i teorii literatury,

 publikacji naukowych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora dających co najmniej 25 punktów,

 doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej,

 zorganizowania/współorganizowania po uzyskaniu tytułu profesora konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

 doświadczenia w kierowaniu zespołami naukowymi i badawczymi,

 doświadczenia dziennikarskiego i pracy na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US lub przesłać pocztą tradycyjną (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) życiorys i kwestionariusz osobowy,

3) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,

4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,

5) wykaz publikacji,

6) wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia młodej kadry,

7) inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko,

8) oświadczenie stwierdzające, że US będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

9) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/6fc6505c625e28c633325592687631c2.pdf

Information

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.