Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 17.01.2022
Literature studies

Izolacja i komunikacja. Rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej

ISSN:
1507-4153; e-ISSN: 2719-4191

Artykuły zebrane w tym tomie „Napisu” są reakcją na nowe zjawiska kulturowe, związane z restrykcjami wymuszonymi izolacją w dobie pandemii Covid-19 (jak zdalna wymiana informacji, nowe formy pracy i rozrywki online).

To traumatyczne doświadczenie można potraktować jako pewien impuls, który uwypuklił określone cechy ludzkiej kultury, psychologii, egzystencjalnej samoświadomości, skłaniając do głębszego spojrzenia na relację człowiek – świat (w tym także: świat przyrody) oraz człowiek – inni ludzie. Mogło też stać się ono inspiracją dla badaczy kultury, antropologów, literaturoznawców czy językoznawców.

W zamieszczonych w XXVII tomie rozprawach pojawiają się bezpośrednie odwołania do – ściśle łączącego się z izolacją, a także z formą komunikacji, jaką jest podróż – motywu wyspy. Motyw ten traktowany jest konkretnie lub symbolicznie, wartościowany pozytywnie lub negatywnie [...]. Kontekst pandemii pozwala spojrzeć z innej perspektywy na potrzebę istnienia specyficznych motywów i gatunków literackich (jak antologie wierszy o tematyce medycznej), funkcjonowanie instytucji kultury w dobie kwarantanny covidowej lub ujawnianie się zjawisk często ukrytych lub pomijanych [...]. Ważnym uzupełnieniem XXVII tomu „Napisu” są – jak zawsze w naszym roczniku – prace plastyczne studentów Akademii Sztuk Pięknych, powstałe dzięki opiece i inspiracji Katarzyny Stanny.

Wersja papierowa periodyku wyjdzie spod prasy drukarskiej jeszcze w styczniu br.

List of contents

Wstęp: Wyspy pełne głosów (Agnieszka Bąbel); I. ROZPRAWY I MATERIAŁY: Izolacja i komunikacja. Rodzaje izolacji i towarzyszące im deficyty komunikacyjne (Jacek Wasilewski); Izolacja więzienna jako doświadczenie egzystencjalne w literaturze polskiego baroku. Wybrane przykłady (Marcin Pliszka); Rokoko. Izolacja i azyl. O poezji cyteryjskiej „kręgu Marii Wirtemberskiej” (Tomasz Jędrzejewski); Oddzielenie i odosobnienie. Listy Józefa Szymanowskiego do Anieli ze Świdzińskich Szymanowskiej (Małgorzata Chachaj); Przestrzeń rustykalna w „Listach o wsi” Cypriana Godebskiego – propozycja lektury (Patrycja Bąkowska); O Flaubertowym „zakamarku” (Beata Garlej); Komunikacja w izolacji. Maskowanie klęski w niemieckiej polskojęzycznej prasie gadzinowej w latach 1943–1944 (na przykładzie tekstów z „Nowego Kuriera Warszawskiego”) (Marek Pąkciński); Wertykalna izolacja. Górska proza Tadeusza Piotrowskiego (Przemysław Kaliszuk); II. PASJE I POTYCZKI EDYTORSKIE I TEKSTOLOGICZNE: Rodzaje poetyckich komunikatów wobec izolacji króla Stanisława Augusta w sielance „Smutek nad Dafnisem pól północnych pasterzem chorującym” Antoniego Korwina Kossakowskiego (artykuł edytorski) (Małgorzata PAWLATA); „Śliczna w postaci, żywa jak łania”. Kwestia autorstwa wiersza znanego pod tytułem „Wiersz na pochwałę J.W. Kossowskiej podskarbiny nadwornej koronnej, z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie” (Wojciech Kaliszewski); Kultura literacka Anglii końca XIX wieku w relacjach Edmunda Naganowskiego (Aleksandra Budrewicz); Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza. Wybór korespondencji (część I) (Aleksandra Błasińska); III. VARIA: (Auto)portret intelektualny Antoniego Rehmana a formy komunikacji z czytelnikami w „Kilku kartkach z Kaukazu” (Dominika Pękalska); Julian Ochorowicz, sprawa lwowskiej fundacji Macierz Polska i „nasze osobnictwo” (Joanna Lekan-Mrzewka); Niezłomny wśród swoich i obcych, wyrozumiały wobec kraju. Postawa Stanisława Gliwy jako emigranta (Joanna Hałaczkiewicz); Izolacja w firmie (Ewa Szkudlarek); Nieliteracki temat w literaturze potrzebny. O ratunkowej funkcji antologii (Weronika Kocela); Pandemiczny przewodnik po instytucjach kultury. O cyfrowych formach komunikacji na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (Kinga Kamińska); Izolacja i komunikacja. Prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Ilustracje); Komentarze autorów do fotografii; IV. RECENZJE: Aleksandra NORKOWSKA, Wacław Borowy na trudne czasy (Wacław Borowy – po latach, red. Jerzy Snopek, Tomasz Chachulski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019); Noty o autorach artykułów

Information

Added on:
17 January 2022; 19:40 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 January 2022; 17:21 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.