Polish Studies Newsletter

News

Educational offer
Added on: 28.06.2022

Wakacyjna Szkoła Poezji Wolnych Lektur

Organizowana przez Fundację Nowoczesna Polska we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego warsztaty Szkoła to trwający sześć tygodni bezpłatny kurs online. O poezji opowiadać będą prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr Artur Hellich (Uniwersytet Warszawski) oraz twórcy – Natalia Malek i Grzegorz Uzdański.

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels

Autorskie wykłady będą prowadzone dwa razy w tygodniu przez internet, co umożliwi udział w kursie osobom mieszkającym poza Warszawą. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Kurs rozpocznie się 13 lipca i potrwa do połowy września. 

W ramach projektu powstaną 24 godziny lekcji online, które będzie można obejrzeć w dowolnym miejscu i czasie i które będą mogły posłużyć nie tylko pasjonatom poezji oraz jej twórcom, lecz także wspomogą nauczycieli i uczniów w edukacji szkolnej. 

Information

Added on:
28 June 2022; 13:28 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 June 2022; 13:28 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.