Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Andrzej Stanisław Juszczyk

Fields: Nauki filologiczne, Literaturoznawstwo
OPI ID: 106671
Pracownik Katedry Teorii Literatury UJ, prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki, Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Współpracuje także z Ośrodkiem Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ.

W latach 2004-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.