Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Natalia Ciołyk

Fields: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo
Docent Katedry Języków Obcych i Przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

1992–1997 – studia polonistyczne na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki w Łucku

2005–2009 – studia doktoranckie w Instytucie Literatury imienia T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy

2011 – obrona pracy doktorskiej pt. „Historia a mit w twórczości Michała Czajkowskiego” (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Katedra Polonistyki, promotor naukowy – prof. Rostysław Radyszewski)

1997–do dziś – docent Katedry Języków Obcych i Przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki (lektorat języka polskiego, teoria i praktyka tłumaczenia, język polski w biznesie, podstawy przekładu naukowego i in.).

Bierze udział w projektach tłumaczeniowych we współpracy z Katedrą Polonistyki Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Katedrą Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

od 2008 – do dziś – koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

od 2018 – do dziś – redaktor-koordynator Biuletynu Polonistycznego" PAN

2012 – nagroda honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki na Wołyniu. Od 1993 r. nauczyciel języka polskiego w TKP.

Na uczelni pracuje jako lektor języka polskiego.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

1. http://www.uk.x-pdf.ru/6istoriya/189180-1-udk-812162-nataliya-colik-kandidat-filologichnih-nauk-docent-kafedri-inozemnih-mov-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin.php

2. https://ukrpolnauka.wordpress.com

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.