Polish Studies Bulletin

Faculty

24.11.2019

Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Stosunków Międzynarodowych

Address: ul. Wynnyczenki 30 a
43000 Lutsk, Ukraine
Zobacz lokalizację na mapie
Phone: +38(0332)720124

Kierunek „filologia ukraińska + języki polski” na Uniwersytecie imienia Łesi Ukrainki w Łucku funkcjonuje od roku 1992. Od roku 2009 działa kierunek „filologia polska + język angielski”.


Pracownicy dydaktyczni, prowadzący zajęcia dla przyszłych polonistów, w różnych okresach byli pracownikami Katedry Języka Ukraińskiego, Katedry Filologii Polskiej, zaś od roku 2011 – Katedry Filologii Słowiańskiej. Kierownikiem Katedry jest dr hab., prof. Luiza Olander.

Podstawowe nurty zainteresowań badawczych Katedry to: językoznawstwo (dr, doc. Julia Wasejko; dr, doc. Andrij Mokłycia; dr, doc. Olga Jaruczyk), glottodydaktyka (dr, doc. Julia Wasejko) i literaturoznawstwo (dr hab., prof. Luisa Olander; dr, docent Oksana Wiśniewska; dr, docent Olga Jaruczyk; dr, docent Tetiana Poleżajewa; dr Wiktoria Ostapczuk). Na filologię polską przyjmuje się corocznie około 40 studentów, od 2015 roku funkcjonują także studia zaoczne. Obecnie na kierunku „filologia polska” studiuje około 150 studentów. Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej Katedra prowadzi seminaria naukowo-metodyczne, kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli, sesje popularnonaukowe, kursy języka polskiego dla mieszkańców miasta. Poprzez organizację spotkań, wystaw, warsztatów, kursów, seminariów metodycznych, prezentację informacji na temat nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej, naukowej, metodycznej, specjalistycznej, działalność Katedry sprzyja rozpowszechnianiu w społeczeństwie ukraińskim wiedzy o Polakach i Polsce, jej kulturze, historii, codzienności, o wzajemnych związkach między Ukrainą a Polską.

1. Studia I stopnia (Filologia polska  (metodyka nauki jpjo) + język angielski; Filologia polska  (przekład) + język angielski; Filologia ukraińska (+język polski).

2. Studia II stopnia (Filologia polska  (przekład) + język angielski).

3. Lektorat języka polskiego na wydziale historii, nauk społecznych i in. 

4. Intensywny kurs języka polskiego dla pracowników urzędu miasta, dzieci z 

sierocińców, studentów WUN imienia Łesi Ukrainki.

5. Szkolenia dla młodych nauczycieli.

6. Kółka naukowe z uczniami Małej Akademii Nauk.

7.  Kursy języka polskiego dla kandydatów na studia II stopnia w Polsce (w Częstochowie), lektoraty dla uczestników programu Erasmus+

 

Information

Forms of education:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • kursy
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.