Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 06.01.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Institutions:
The Institute of Literary Research PAN (Lead institution) | The Polish University Abroad in London (Co-operating institution)

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. 

Metodycy jpjo z Instytutu Badań Literackich PAN wraz z wykładowcami z PUNO wykorzystają swoje doświadczenie, aby zaprezentować swoje pomysły do jak najbardziej efektywnego i nowoczesnego nauczania języka polskiego młodzieży dwujęzycznej, przygotowującej się do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education), który jest po zakończeniu szkoły średniej gimnazjalnej, według państwowego systemu brytyjskiego. Odpowiada on ESOKJ (nie we wszystkich zakresach) poziomowi B1. Dlatego przeprowadzimy ankiety, konsultacje, rozmowy online z wykładowcami, studentami, lektorami w Wielkiej Brytanii, które wskażą na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zdawania egzaminu GCSE.

Po konsultacjach zespołu lidera i partnera dokonamy także wyboru literatury polskiej, dzieł kultury polskiej, na bazie których będziemy wspólnie pracować nad podręcznikiem "Język, kultura, tożsamość. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik " (13-15 lat). Zawierać on będzie 12 rozdziałów z tematami z zakresu merytorycznego oraz językowego egzaminu GCSE.

Information

Funding:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, program Promocja Języka Polskiego
Added on:
6 January 2023; 19:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 January 2023; 19:27 (Mariola Wilczak)

Related to the project


See also

14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

17.10.2021

Projekt Norwidowski w Wielkiej Brytanii

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.    

27.11.2018

Projekt TICASS: Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiają sobie następujące pytania: Jak ludzie w róznych miastach postrzegają i odczytują znaki wizualne, ikony, kody QR, obrazy dziagnostyczne i grafiki cyfrowe? Jak technologie wizualne funkcjonują w róznych miastach, krajach i kontynentach?  

13.09.2018

Rozwijanie i testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym na poziomie B2 z uwzględnieniem rezultatów egzaminów certyfikatowych - wpływ stopnia wykształcenia słyszenia fonematycznego na proces globalnego rozumieniu, analiza kontrastywna tekstów mówionych i nagrań stosowanych w certyfikacji oraz sposobów testowania tej sprawności w języku polskim i angielskim jako obcych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.