Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Max Fischer z Pexels | Pexels
Added on: 19.09.2021
Deadline for submitting applications: 30.09.2021

Program Stypendialny Młodego Nauczyciela dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Litwy lub Łotwy

Sponsor/organiser:

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy  Białorusi, Litwy lub Łotwy do składania wniosków w programie stypendialnym. Celem programu jest wspieranie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa stacjonarnego i społecznego na Wschodzie.

Program jest skierowany do nauczycieli uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach,  którzy rozpoczynają pracę zawodową w placówce oświatowej lub pracują w niej nie dłużej niż 5 lat.

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na obowiązującym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: fundacja@wid.org.pl z adnotacją w tytule: „Stypendium młodego nauczyciela”.

Termin złożenia wniosku: do  30 września 2021 roku.

Decyzje dotyczące przyznania Nagrody zostaną ogłoszone 16 października 2021 roku.

Information

Added on:
19 September 2021; 20:25 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 September 2021; 20:25 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.