Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.10.2018 - 18.10.2018
Data dodania: 12.10.2018

Język + Awangarda

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

.

17 października

9:00 Witajcie w awangardzie – otwarcie konferencji
9:15 Włodzimierz Bolecki, Wprowadzenie

DŹWIĘK + GŁOS
9:45 Andrzej Hejmej, Słyszeć poprzez język. Pogłosy awangardy
10:25 Aleksandra Kremer, Awangardowa recytacja? Praktyki, teorie, pytania
11:05 Beata Śniecikowska, Przyrodni brat Schwittersa? – Miron Białoszewski!
11:45-12:05 przerwa kawowa

NASZOŚĆ + CUDZOŚĆ
12:05 Karolina Szymaniak, Kość, linia i kontur – o języku awangardy jidysz
12:45 Izabela Curyłło-Klag, Język Witkacego i Wyndhama Lewisa – studium porównawcze
13:25 Emiliano Ranocchi, Zabiegi słowotwórcze i język pozarozumowy w poezji Pranasa Morkunasa
14:05-15:35 przerwa obiadowa

JĘZYK + ZAANGAŻOWANIE
15:35 Michalina Kmiecik, Iwona Boruszkowska, Milczenie artysty i rewolucja. Paradoksy awangardowego zaangażowania
16:15 Alina Świeściak, Poawangardowe dylematy zaangażowania w najmłodszej poezji polskiej
16:55 Jakub Skurtys, „Słowa są jak bezrobotni”. Ekonomiczne paradoksy języka awangardy
19:30 Tymon Tymański, Awangarda = Present Perfect. Rozmowa i koncert (Klub SPATiF, Aleje Ujazdowskie 45)

18 października

MATERIALNOŚĆ + WIZUALNOŚĆ
9:00 Adam Dziadek, „Poezja semantyczna” Stefana Themersona
9:40 Joanna Orska, Materialność języka awangardy
10:20 Luiza Nader, Język jako doznanie. Prace konceptualne Jarosława Kozłowskiego
11:00-11:20 przerwa kawowa

PRE-TEKSTY + ZAKŁÓCENIA
11:20 Piotr Marecki, „Uncreative writing” po polsku
12:00 Marta Bukowiecka, Kontrasty, deformacje, demontaże. Literackie przetwarzanie form nieliterackich
12:40 Jakub Kornhauser, „Wszystkie błędy zostały zamierzone”. Wiersz awangardowy w systemie zakłóceń
13:20-14:50 – przerwa obiadowa

JĘZYK + DOŚWIADCZENIE
14:50 Piotr Śliwiński, Ja z jednej strony, ja z drugiej strony mego mocno rozwiązłego języka. Dylematy podmiotowości
15:30 Marta Rakoczy, Pisanie automatyczne: ciało, pismo, świadomość w doświadczeniu awangardy
16:10 Agnieszka Karpowicz, Co słychać w manifestach?
16:50-17:10 przerwa kawowa

PO AWANGARDZIE?
17:10 Magdalena Lachman, (Po)awangardowe praktyki i impulsy w przestrzeni miejskiej
17:50 Aleksander Wójtowicz, Resztki awangardy. Powojenne pisma filmowe Tadeusza Peipera
18:30 Justyna Tabaszewska, Awangardowe i ariergardowe tradycje w nowej polskiej poezji na przykładzie twórczości Andrzeja Sosnowskiego
20:00 Piotr Sobolczyk, Of Codes off Course.

Koncert (Klub SPATiF, Aleje Ujazdowskie 45)
21:00 Klub SPATiF zaprasza na potańcówkę z brass bandem „Brass Federacja”

Informacje

Adres:
Instytut Badań Literackich PAN Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 132
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.