Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.10.2018 - 18.10.2018
Added on: 12.10.2018

Język + Awangarda

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

.

17 października

9:00 Witajcie w awangardzie – otwarcie konferencji
9:15 Włodzimierz Bolecki, Wprowadzenie

DŹWIĘK + GŁOS
9:45 Andrzej Hejmej, Słyszeć poprzez język. Pogłosy awangardy
10:25 Aleksandra Kremer, Awangardowa recytacja? Praktyki, teorie, pytania
11:05 Beata Śniecikowska, Przyrodni brat Schwittersa? – Miron Białoszewski!
11:45-12:05 przerwa kawowa

NASZOŚĆ + CUDZOŚĆ
12:05 Karolina Szymaniak, Kość, linia i kontur – o języku awangardy jidysz
12:45 Izabela Curyłło-Klag, Język Witkacego i Wyndhama Lewisa – studium porównawcze
13:25 Emiliano Ranocchi, Zabiegi słowotwórcze i język pozarozumowy w poezji Pranasa Morkunasa
14:05-15:35 przerwa obiadowa

JĘZYK + ZAANGAŻOWANIE
15:35 Michalina Kmiecik, Iwona Boruszkowska, Milczenie artysty i rewolucja. Paradoksy awangardowego zaangażowania
16:15 Alina Świeściak, Poawangardowe dylematy zaangażowania w najmłodszej poezji polskiej
16:55 Jakub Skurtys, „Słowa są jak bezrobotni”. Ekonomiczne paradoksy języka awangardy
19:30 Tymon Tymański, Awangarda = Present Perfect. Rozmowa i koncert (Klub SPATiF, Aleje Ujazdowskie 45)

18 października

MATERIALNOŚĆ + WIZUALNOŚĆ
9:00 Adam Dziadek, „Poezja semantyczna” Stefana Themersona
9:40 Joanna Orska, Materialność języka awangardy
10:20 Luiza Nader, Język jako doznanie. Prace konceptualne Jarosława Kozłowskiego
11:00-11:20 przerwa kawowa

PRE-TEKSTY + ZAKŁÓCENIA
11:20 Piotr Marecki, „Uncreative writing” po polsku
12:00 Marta Bukowiecka, Kontrasty, deformacje, demontaże. Literackie przetwarzanie form nieliterackich
12:40 Jakub Kornhauser, „Wszystkie błędy zostały zamierzone”. Wiersz awangardowy w systemie zakłóceń
13:20-14:50 – przerwa obiadowa

JĘZYK + DOŚWIADCZENIE
14:50 Piotr Śliwiński, Ja z jednej strony, ja z drugiej strony mego mocno rozwiązłego języka. Dylematy podmiotowości
15:30 Marta Rakoczy, Pisanie automatyczne: ciało, pismo, świadomość w doświadczeniu awangardy
16:10 Agnieszka Karpowicz, Co słychać w manifestach?
16:50-17:10 przerwa kawowa

PO AWANGARDZIE?
17:10 Magdalena Lachman, (Po)awangardowe praktyki i impulsy w przestrzeni miejskiej
17:50 Aleksander Wójtowicz, Resztki awangardy. Powojenne pisma filmowe Tadeusza Peipera
18:30 Justyna Tabaszewska, Awangardowe i ariergardowe tradycje w nowej polskiej poezji na przykładzie twórczości Andrzeja Sosnowskiego
20:00 Piotr Sobolczyk, Of Codes off Course.

Koncert (Klub SPATiF, Aleje Ujazdowskie 45)
21:00 Klub SPATiF zaprasza na potańcówkę z brass bandem „Brass Federacja”

Information

Address:
Instytut Badań Literackich PAN Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 132

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.