Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.11.2018 - 07.11.2018
Дата размещения: 05.03.2018

Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Bydgoszcz
Организаторы:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa zapraszają  na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Tożsamość –  Miejsce – Doświadczenie, któa odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2018 r. w Bydgoszczy.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zapraszają przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, miejsca i doświadczenia jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Warianty tożsamościowe w dyskursie ponowoczesnym
  • Miejsce a kształtowanie tożsamości
  • Miejsce i jego konteksty topograficzne, geopoetyczne
  • Stabilizacja i nomadyzm w narracji
  • Antropologia miejsca
  • Kategoria doświadczenia w mentalnej i językowej reprezentacji
  • Doświadczenia związane z miejscem

Zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów można przesyłać do 15 września 2018 r. na adres: beatamw@abas.pl. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego. Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  10 października 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy, 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: miejsce). Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).

Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematów uczestnicy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Marek Kurkiewicz

dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)

Информация

Подача заявок для участников до:
15.09.2018
Дата размещения:
5 марта 2018; 17:38 (Alicja Dąbrowska)
Дата правки:
14 марта 2018; 22:58 (Olga )

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах