Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.11.2018 - 07.11.2018
Added on: 05.03.2018

Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa zapraszają  na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Tożsamość –  Miejsce – Doświadczenie, któa odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2018 r. w Bydgoszczy.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zapraszają przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, miejsca i doświadczenia jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Warianty tożsamościowe w dyskursie ponowoczesnym
  • Miejsce a kształtowanie tożsamości
  • Miejsce i jego konteksty topograficzne, geopoetyczne
  • Stabilizacja i nomadyzm w narracji
  • Antropologia miejsca
  • Kategoria doświadczenia w mentalnej i językowej reprezentacji
  • Doświadczenia związane z miejscem

Zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów można przesyłać do 15 września 2018 r. na adres: beatamw@abas.pl. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego. Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  10 października 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy, 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: miejsce). Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).

Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematów uczestnicy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Marek Kurkiewicz

dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)

Information

Application deadline for participants:
15.09.2018

See also

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

15.06.2018

Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość. Konferencja organizowana w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego "Dni Pamięci Ofiar Gestapo".

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

15.02.2017

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Konferencja organizowana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowksiego w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Temat konferencji: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.