Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.11.2018 - 07.11.2018
Added on: 05.03.2018

Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa zapraszają  na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Tożsamość –  Miejsce – Doświadczenie, któa odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2018 r. w Bydgoszczy.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zapraszają przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, miejsca i doświadczenia jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Warianty tożsamościowe w dyskursie ponowoczesnym
  • Miejsce a kształtowanie tożsamości
  • Miejsce i jego konteksty topograficzne, geopoetyczne
  • Stabilizacja i nomadyzm w narracji
  • Antropologia miejsca
  • Kategoria doświadczenia w mentalnej i językowej reprezentacji
  • Doświadczenia związane z miejscem

Zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów można przesyłać do 15 września 2018 r. na adres: beatamw@abas.pl. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego. Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  10 października 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy, 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: miejsce). Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).

Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematów uczestnicy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Marek Kurkiewicz

dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)

Information

Application deadline for participants:
15.09.2018
Added on:
5 March 2018; 17:38 (Alicja Dąbrowska)
Edited on:
14 March 2018; 22:58 (Olga )

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.