Polish Studies Bulletin

Article / interview

23.01.2021

Badania o tematyce regionalistycznej, prowadzone na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Prezentujemy materiały o tematyce literaturoznawczej, historycznej i kulturoznawczej poświęcone Bielsku-Białej i regionowi Podbeskidzia, w których dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH opowiada o współpracy naukowej pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH ze środowiskiem lokalnym – w ujęciu historycznym. 

Wspomniana w poniższym nagraniu konferencja „Bielsko-Biała: Historia – Kultura – Sztuka. Kontynuacja” zaplanowana na dzień 15 października 2020 r. nie odbyła się z powodu zagrożenia epidemicznego. Po konsultacji z władzami Miasta Bielska-Białej wydarzenie to zostało przesunięte na październik 2021 i ma uświetnić obchody 70-lecia połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski.

Program konferencji można zobaczyć tutaj: www.whs.ath.bielsko.pl/2020/10/21/konferencja-o-bielsku-bialej-odwolana.

Jednocześnie informujemy, że na początku 2021 roku w Wydawnictwie Naukowym ATH ukaże się dwutomowa praca zbiorowa Czytanie miasta 2: Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest pod red. Marka Bernackiego, Roberta Pysza i Angeliki Matuszek. Obejmie ona większość tekstów, które miały być wygłoszone w formie referatów konferencyjnych.

(źródło: https://www.ath.bielsko.pl/badania-o-tematyce-regionalistycznej/)


Lista wybranych publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce regionalistycznej:

Interdyscyplinarne monografie naukowe:

W przygotowaniu:

  • Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Tom 1: Literackie Bielsko-Biała. Teksty o tematyce literaturoznawczej, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza, Tom 2: Bielska „tkanina”. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek, Wydawnictwo Naukowe ATH przy udziale Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2021

(źródło: https://www.ath.bielsko.pl/publikacje-naukowe-i-popularnonaukowe/)

Information

Added on:
23 January 2021; 12:18 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 January 2021; 18:55 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.