Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 16.06.2021
Anthropology of culture

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

ISBN:
978-83-8206-119-2

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja (Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali, będąca wynikiem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku.

W czasach niepokoju, w których przyszło nam się spotkać, by wskazać chociażby najważniejsze lęki społeczne XXI wieku, możemy odnaleźć trafne diagnozy i głosy pocieszenia, ślady historii i wizje przyszłości. W kolejnych rozdziałach proponujemy artykuły poświęcone niepokojom dawnych literatów, wątkom wojennym, a zwłaszcza tematyce Zagłady, budzącej niepokój sztuce i  dramatom scenicznym, kwestiom genderowym i aktualnym dziś niepokojom cywilizacyjnym. Wielorakie zapisy owych doświadczeń, utrwalone w tekstach kultury, stają się barometrem przemian społecznych oraz celnym rozpoznaniem stanu współczesnego świata, zanurzonego w konsumpcyjnym pośpiechu, w pobieżności i miałkości doznań duchowych, będących niejednokrotnie mniej ważnym dodatkiem do wygodnego życia, pozbawionego intelektualnego trudu.

Słowo wstępne Redaktorów


Monografia zawiera refleksje nad różnorodnymi aspektami oraz przejawami motywu (nie)pokoju w literaturze polskiej i zagranicznej na przestrzeni dwóch stuleci, począwszy od dosłownego traktowania zagadnienia pokoju jako pomieszczenia i (nie)pokoju jako rodzaju nie-miejsca aż po filozoficzne rozważania dotyczące niepokojów cywilizacyjnych. Badacze analizują powyższy termin również w odniesieniu do dziedzin, takich jak teatr, film czy widowisko sportowe. Książka stanowi więc kompleksowe studium (nie)pokoju ujętego z perspektywy literaturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, medialnej czy społecznej. 

W tworzeniu publikacji wzięło udział kilkudziesięciu naukowców związanych z ośrodkami akademickimi w całej Polsce, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Jagiellońskim czy Uniwersytetem Warszawskim.

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku to trzeci tom serii z NIE, dotychczas ukazały się (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku i (Nie)smak w tekstach kultury XIX–XXI wieku.

Information

Year of publication:
2021
Pages:
556
Added on:
16 June 2021; 20:25 (Maja Wojciechowska)
Edited on:
16 June 2021; 20:45 (Mariola Wilczak)

See also

07.04.2019
Anthropology of culture

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Author/Editor:

Obszerna praca zatytułowana (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku jest efektem współpracy wielu badaczy zainteresowanych problematyką męskości, która stała się przedmiotem badań w polskiej humanistyce stosunkowo niedawno. Struktura całości tomu jest dobrze pomyślana i podzielona, zwłaszcza że składa się nań bardzo dużo tekstów, których przedmiotem są punktowe analizy, często dotyczące pojedynczych tekstów, zagadnień czy też fenomenów kulturowych.

21.01.2020
Anthropology of culture

(Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku

Author/Editor:

Książka udanie wpisuje się w coraz szerszy nurt opracowań, dla których osią, pretekstem i głównym tematem jest antropologicznie rozumiana kategoria „pożywienia” oraz związane z nią konotacje.

07.10.2018
Literature studies

Diarystki: tekst i egzystencja

Author/Editor: Tatiana Adriana Czerska

Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku.

19.09.2018
Literature studies

Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania

Author/Editor: Ewa Łukaszyk, Krystyna Wierzbicka-Trwoga

Pisanie w języku wyuczonym, a nawet wielojęzyczność w obrębie pojedynczego dzieła to zjawiska niemal tak stare, jak sama literatura. Zepchnięte na margines w rozwoju literatur narodowych, powróciły w czasach nowoczesnych i ponowoczesnych. Toteż zwraca się coraz baczniejszą uwagę na postaci i teksty przekraczające granice ojczystych języków i literatur.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.