Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 21.01.2020
Anthropology of culture

(Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku

ISBN:
978-83-7865-905-1

Książka udanie wpisuje się w coraz szerszy nurt opracowań, dla których osią, pretekstem i głównym tematem jest antropologicznie rozumiana kategoria „pożywienia” oraz związane z nią konotacje.

Po latach dość swoistego negliżowania problematyki jedzenia jako ważnego, ale „przezroczystego”, elementu kultury i wpisywania jej przede wszystkim w kontekst sfery techniczno-użytkowej (materialnej) od dwóch przeszło dekad food studies stają się pełnoprawną dziedziną nauk humanistycznych i społecznych – przede wszystkim socjologii, antropologii społeczno-kulturowej i kulturoznawstwa.

List of contents

Information

Year of publication:
2019
Pages:
352
Added on:
21 January 2020; 14:32 (Maja Wojciechowska)
Edited on:
1 March 2020; 22:50 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.