Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 31.05.2018
Theatrelogy

Ogród Sztuk. Maska

Publishing house::
ISBN:
978-83-7865-575-6

Fenomen maski, nacechowany niezwykłym bogactwem znaczeń, funkcji i form kulturowych, wpisuje się w wielogłosowy dyskurs różnych nauk i metodologii.

Projekt „Ogród Sztuk. Maska”, zorganizowany w 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, osadził taką polifoniczną refleksję badawczą nad maską w trzech kontekstach problemowych: rytuału, teatru i literatury. W trzech częściach książki odpowiadających tej problematyce mieści się zarówno plan konferencyjnej sekwencji projektu, jak też wystąpienia badaczy zaproszonych do cyklu wykładów „Maski w kulturach świata”.

Projekt dopełniła wystawa ponad 100 masek etnicznych z prywatnych kolekcji. Książka zawiera częściową dokumentację fotograficzną tej wystawy oraz zapis dyskusji, która poprzedziła jej otwarcie. Wersja cyfrowa wystawy „Maski w kulturach świata”, prezentujące artefakty pokazane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz sukcesywnie uzupełniana o nowe obiekty, jest dostępna online.

List of contents

 

Słowo wstępne (Małgorzata Jarmułowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

MASKI ŚWIĘTOŚCI. MASKI ŚMIERCI | 11

Mirosław Kocur Maska w antyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Krzysztof Niedałtowski Maski rytualne Afryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Józef Niesyto Maski Indian kanadyjskich na przykładzie irokezkich masek Towarzystwa Mylnych Twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wojciech Bęben Maski Sepiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Włodzimierz Szturc Ambalaż i maska w kulturach Nowej Gwinei i Bali. Zagadnienie „ciała widowiskowego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Stanisław Rosiek Maska pośmiertna. Kilka wstępnych ustaleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

PERFORMANSE MASEK | 115

Wojciech Dudzik Metamorfozy maski karnawałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Estera Żeromska Nomura Mannojō V i jego maski jako aktorskie doświadczanie dzieła sztuki, ciała, umysłu, czasu . . . . . . . 131

Małgorzata Jarmułowicz Ulalkowione maski teatru azjatyckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Renata Lesner-Szwarc Znaczenie masek w religii hindu dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Elżbieta Mikiciuk „Maska” Boga-Człowieka. Teatr wobec ikony Chrystusa . . . . . . . . . . . . 173

Ewa Bal Maski komedii dell’arte jako problem badawczy. Perspektywy metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Dorota Sosnowska Maska jako przedmiot performatywny – teoria i jej możliwości badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Emilia Wieliczko-Paprota Maski kobiecości. Cross-dressing w teatrze wiktoriańskim . . . . . . . . . . 215

Tomasz Wiśniewski Maska Jacquesa Lecoqa w teatrze Complicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

NARRACJE MASEK | 237

Jan Ciechowicz Maski Wyspiańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Zbigniew Kaźmierczyk Maski romantyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Mariusz Kraska Zbrodnia jako spektakl. Agatha Christie i powieść detektywistyczna . . . . 267

Maria Sibińska W stronę otchłani. Inscenizowanie tożsamości w sztuce Znikam Arnego Lygre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Barbara Zwolińska Maski i przebrania w Mojej córeczce Tadeusza Różewicza . . . . . . . . . . . 293

Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala Maska Casanovy w Występie gościnnym w Bolzano (1940) Sándora Máraiego . . . . . 309

Małgorzata Dorna-Wendrychowska Maska jako forma obnażenia i ukrycia. Przekraczanie granic . . . . . . . . . 323

Maria Pawlicka Maska jako manifestacja destrukcyjnego alter ego. Motyw maski-demona na podstawie anime i mangi Bleach . .  333

Maski w kulturach świata (oprac. Małgorzata Jarmułowicz) . . . . . . . . . . . . 343

Information

Year of publication:
2018
Pages:
392
Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.