Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 25.03.2019
Deadline for applications: 30.04.2019

III edycja Konkursu na Polonijnego Nauczyciela Roku

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli polonijnych i animatorów oświaty, działających w szkołach społecznych na całym świecie.

Celem Konkursu jest docenienie nauczycieli, którzy są szczególnie zaangażowani i odnoszą sukcesy. Organizatorzy chcieliby wzmocnić poczucie sensu pracy nauczycieli, a także promować postawy zaangażowania w propagowanie polskiej edukacji w warunkach pracy za granicą oraz konfrontować działania nauczycieli z różnych środowisk, krajów i kontynentów.

W Konkursie mogą wziąć udział:

  • polonijni nauczyciele i animatorzy oświaty pracujący w szkole społecznej lub innej niepublicznej placówce oświatowej poza granicami kraju z co najmniej 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce, lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce;
  • nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach systemowych danego kraju, z co najmniej 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego;
  • nauczyciele dowolnego przedmiotu uczący w szkołach z polskim językiem nauczania poza granicami kraju z co najmniej 4-letnim stażem;
  • polonijni nauczyciele pracujący w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z co najmniej 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce, lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie dokumentacji opisanej w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu przez nastąpi w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia przyjmowania wniosków – zgłoszeń. Zakończenie konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Toruniu w dniu 13 czerwca 2019 roku.

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.