Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 16.11.2015

Pragnienie miłości i potrzeba wolności w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

Author:
Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Olsztyn
Supervisors:

Praca zgłoszona do konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr - w załączniku.

Rozprawa doktorska "Pragnienie miłości i potrzeba wolności w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego" to monografia całej opublikowanej twórczości dramatopisarskiej i prozatorskiej Tadeusza Konczyńskiego, autora zapomnianego, debiutującego w okresie Młodej Polski i tworzącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Na treść pracy składają się następujące rozdziały i podrozdziały:

ROZDZIAŁ I. O miłości jako zasadzie istnienia

1. Raj na zawsze utracony ― miłość w odcieniach melancholii ("Głód szczęścia"; "Wyspa smutku")

2. Między obowiązkiem a głosem serca ("Srebrne szczyty"; "Jej romans"; "Zawrotne drogi")

3. W sidłach fatalnej namiętności ("Straceńcy"; "Płomienie")

4. Od flirtu do prawdziwego uczucia ("Pani Bella"; "Powrót wiosny"; "Blaski miłości")

5. Świat bez Erosa ("Raj odzyskany")

6. Caritas ― sens odnaleziony ("Bunt"; "Dwie drobne dłonie")

ROZDZIAŁ II. O doświadczeniu otchłani

1. Nowe wymiary moralności ― przypadek Erazma Podosockiego ("Otchłań"; "Dytyramb")

2. Kryzys i poszukiwanie remedium ("Nad głębiami"; "Kajetan Orug")

3. W wirach sybarytyzmu ("Śmiertelny bieg")

4. Rzeczywistość jako więzienie ("Dom Magdaleny")

ROZDZIAŁ III. O zaklętym kręgu sztuki

1. Los artysty ("Śladem tęsknoty")

2. Przybyszewszczyzna w krzywym zwierciadle ("Białe pawie")

3. Teatr świata ("Modna choroba")

ROZDZIAŁ IV. O spoglądaniu w przeszłość

1. Tragizm historii ― tragizm człowieka ("Demostenes")

2. Z dziejów uciemiężonego narodu ("Ginąca Jerozolima")

3. Zawiedzione nadzieje ― na dworze Ludwika XV ("Maria Leszczyńska")

4. Wolność przede wszystkim ("Emilia Plater")

ROZDZIAŁ V. O szukaniu ocalenia dla zagrożonego świata

1. Odrodzenie ducha ("Pielgrzymi")

2. U progu kosmicznej katastrofy ("Ostatnia godzina")

3. Baśń i wyzwolenie ("Królewna Lilijka")

4. Nauka w służbie nowego człowieka ("Kobieta z innej planety")

       5. Wielki potop i potrzeba cywilizacji ("Nowy gabinet")

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
01.10.2011
End date:
08.07.2016
Key words:
Added on:
16 November 2015; 13:41 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 April 2017; 21:33 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.