Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.04.2023
Added on: 20.03.2023

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Gry wideo są wśród nas już od kilkudziesięciu lat. Stały się powszechnie dostępne i wywierają duży wpływ nie tylko na młode pokolenie. Są także przedmiotem badań naukowców róznych specjalności. Funkcjonują bowiem bez wątpienia jako medium interdyscyplinarne, zarówno na etapie ich tworzenia jak i odbioru.
Konferencja "Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka" ma na celu przedstawienie badań nad grami z perspektywy takich dyscyplin jak nauki o mediach, kulturoznawstwo, socjologia czy prawo. Mamy nadzieję, że pozwoli to na uchwycenie specyfiki fenomenu, którym są gry cyfrowe.

Współorganizatorem konferencji jest Sekcja Komunikowanie Masowe, będąca częścią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Tematyka konferencji:

    - media o grach wideo

    - potencjał komunikacyjny gier wideo

    - Youtuberzy i streamerzy

    - gry wideo w dyskursie medialnym

    - gry poważne i zaangażowane

    - kontrowersje wokół gier wideo

    - rozrywkowa rola gier

    - język gier wideo i język mediów o grach

    - e-sport

    - kwestie prawne zw. z grami wideo

    - gry a edukacja.

Ważne terminy

20 marca 2023 - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

24 marca 2023 - informacja o zakwalifikowaniu na konferencję

28 marca 2023 - publikacja programu konferencji

12 kwietnia 2023 - ostatni dzień wnoszenia opłat.

 

Opłaty

230 zł   -   opłata w przypadku udziału "na żywo"

200 zł   -   opłata przy udziale zdalnym

Przesłane teksty, które pozytywnie przejdą recenzje zostaną opublikowane w czasopiśmie "Com.press".

 

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska

dr hab. prof. UW Anna Jupowicz-Ginalska

dr hab. prof. UJ Katarzyna Kopecka-Piech

dr hab. prof. DSW Jan Stasieńko

dr hab. inż. prof. PW Piotr Gawrysiak.

 

Komitet organizacyjny

dr Przemysław Ciszek

mgr Michał Jas

mgr Natalia Walkowiak

mgr Weronika Sałek.

 

Information

Address:
Ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Application deadline for speakers:
31.03.2023
Fee:
200
Published by:
Added on:
20 March 2023; 12:23 (Magdalena Płusa)
Edited on:
20 March 2023; 12:35 (Magdalena Płusa)

See also

22.03.2022

Ostatni Piątek Miesiąca z… prof. Krzysztofem Kaszewskim

W imieniu olsztyńskich polonistów i anglistów zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu „Ostatni Piątek Miesiąca z…” w najbliższy piątek 25 marca, o godz. 19.00.

12.09.2016

Kulturotwórcza funkcja gier. Rozrywka - edukacja - przemysł

  Po raz dwunasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.   W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

16.09.2016

Dyskursy gier wideo /1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Badania nad grami wideo, jak i nad każdym innym medium, wymagają – oprócz kluczowych dla każdej dyscypliny naukowej studiów specjalistycznych – refleksji transdyscyplinarnej, uwzględniającej możliwie najszersze spectrum dyskursów współczesnej humanistyki. Niezależnie od tego, czy gry wideo uznaje się za medium narracyjne czy też nie, bezsprzeczny pozostaje ich doniosły wkład w kształtowanie kultury ponowoczesnej, dający się odczuć za-równo podczas częstokroć zbyt emocjonalnie angażujących debat medialnych, jak i w refleksji uniwersyteckiej, coraz częściej stającej wobec konieczności przeformułowania granic istniejących dyscyplin naukowych. Mając to w szczególności na uwadze, organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy gier wideo zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad: 1) historią przemysłu growego i ewolucją gier wideo; 2) teorią gier wideo; 3) filozofią gier wideo; 4) krytyką gier wideo; 5) estetyką gier wideo; 6) etyką i polityką gier wideo; 7) grami wideo w badaniach ludologicznych; 8) grami wideo w perspektywie antropologiczno-kulturowej; 9) grami wideo w dyskursie medialnym; 10) grami wideo w perspektywie pedagogicznej; 11) grami wideo w płynnej nowoczesności; 12) dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, etc.); 13) transhumanizmem i cyborgizacją w grach wideo; 14) teorią i filozofią światów wirtualnych; 15) grywalizacją (gamification) i nurtem serious games; 16) najnowszymi sporami ludologicznymi i krytycznymi (np. Gamers Gate); 17) światotwórstwem i transmedialnością w grach wideo; 18) sporem narratologii i ludologii; 19) wkładem osobowości internetowych w rozwój krytyki gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.); 20) kulturą e-sportu; 21) funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.