Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.05.2018 - 11.05.2018
Added on: 24.02.2018

http://sztuka.net – ogólnopolska konferencja o sztuce i kulturze artystycznej w dobie / przestrzeni internetu

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Kulturoznawców oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji http://sztuka.net.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni Internetu. Organizatorzy chcieliby się skupić na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Ryszard Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”.

Proponuje się szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki. Warto zwrócić uwagę na jej multimedialność i hipertekstualność odnoszącą się zarówno do jej technologicznej charakterystyki, jak i otwartych sposobów tworzenia i odczytywania.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • sztuka;
  • twórca i odbiorca;
  • świat sztuki (artworld);
  • technologia.

Zgłoszenia referatów należy przesyłać na adres: sztukawsieciuam@gmail.com

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.