Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.11.2018 - 16.11.2018
Added on: 11.03.2018

Intymistyka a edytorstwo

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Intymistyka a edytorstwo", która odbędzie się 15-16 listopada 2018 roku w Toruniu.

program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zaproszenie do udziału:

Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie następujących zagadnień:

  • literatura dokumentu osobistego (zbiory listów, dzienniki, pamiętniki, autobiografie) a polska i europejska tradycja edytorska,
  • intymistyka a wyzwania edytorskie,
  • editio castrata – editio purificata: dyskurs prywatny a cenzura i autocenzura,
  • privatissima czy ekshibicjonizm – wydawać czy nie wydawać?,
  • autokreacja i mistyfikacje – między „ja” i „nie-ja” (autor, czytelnik, wydawca),
  • strategie eksponowania prywatności vs. strategie wydawnicze,
  • „prywatność opublikowana” – historie wydań i ruchu księgarskiego,
  • dyskurs prywatny – w stronę edytorstwa cyfrowego,
  • czy intymistyka może być piękna? (w kręgu zagadnień typograficznych).

Koszt uczestnictwa: 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy jeden nocleg, wyżywienie oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych).

Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) prosimy kierować na adres e-mailowy kierownika konferencji lub pocztą tradycyjną: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 roku.

O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 15 czerwca 2018 roku.

Na konferencję zapraszamy zarówno historyków literatury, edytorów i tekstologów, jak i typografów oraz znawców książek tradycyjnych i elektronicznych.

Kierownik konferencji  dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl
Sekretarz konferencji mgr Bartłomiej Kuczkowski, e-mail: bart.kucz@gmail.com
Kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK  prof. zw. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2018
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.