Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.05.2017 - 12.05.2017
Added on: 30.03.2017

Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zakład Badań nad Językiem Autorów UKSW serdecznie zaprasza na szóstą konferencję naukową z cyklu „Język pisarzy”, która odbędzie się w dziesięć lat po naszym pierwszym spotkaniu. Chcielibyśmy tym razem zaprosić Państwa do refleksji na temat stosunkowo rzadko podejmowany w dotychczasowych badaniach nad kreatywnymi idiolektami – na temat aktów i gatunków mowy. Zachęcamy do opracowania m.in. następujących zagadnień:

  • metodologiczne problemy opisu aktów i gatunków mowy w idiolekcie,
  • indywidualne warianty aktów i gatunków mowy,
  • gatunkowe zróżnicowanie języka i stylu osobniczego,
  • akty i gatunki mowy a interpretacja tekstu artystycznego,
  • rola aktów i gatunków mowy w kształtowaniu i wyrażaniu jednostkowej wizji świata.

Jesteśmy otwarci także na wszelkie inne pomysły mieszczące się w obrębie zaproponowanego tematu.

Konferencja „Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy” odbędzie się w dniach 10–12 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Anna Kozłowska
dr Tomasz Korpysz
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI

11 MAJA, czwartek (s. 223)

9.30 – otwarcie konferencji
Сергей Гиндин (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny Moskwa) – Трудности и парадоксы теории речевых жанров
Anna Kozłowska (UKSW) – Akty mowy jako element idiolektu autora (na przykładzie twórczości Cypriana Norwida)

11.00-11.30 – przerwa na kawę
 
Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (UG) – Rola adresata wypowiedzi lirycznej w utworach poetyckich Anny Kamieńskiej i Ludmiły Marjańskiej
Beata Kuryłowicz (UwB) – Reportaż literacki: cechy gatunkowe a jednostkowa wizja świata (na przykładzie "Hebanu" Ryszarda Kapuścińskiego)
Tomasz Żurawlew (UWM) – Etyczne i nieetyczne aspekty aktów mowy w wybranych wierszach Wisławy Szymborskiej

13.00 – dyskusja

13.30-14.30 – przerwa obiadowa

Joanna Duska (IJP PAN) – Gatunkowe zróżnicowanie idiolektu Piotra Skargi w "Kazaniach na niedziele i święta" oraz obrokach duchownych do "Żywotów świętych"
Cecylia Galilej (KUL) – XVII-wieczny poradnik rolniczy. Przyczynek do lingwistycznej charakterystyki gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura)
Joanna Gorzelana (UZ) – Psalm w twórczości poetów konfederacji barskiej
Jolanta Klimek-Grądzka (KUL) – "Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego" vs. "Nowy przekład dziejopisów tureckich" Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją

16.00-16.30 – przerwa na kawę

Teresa Dobrzyńska (IBL PAN) – O wtórnych gatunkach mowy w utworach artystycznych (na przykładzie "Podwalin" Leopolda Staffa)
Ewa Kaptur, Jolanta Sławek (UAM) – Wielogatunkowość "Skandalu w Wesołych Bagniskach" Michała Choromańskiego i "Horroru w Wesołych Bagniskach" Andrzeja Barańskiego
Krzysztof Waśkowski (PPWSZ Nowy Targ) – Przyczyny i konsekwencje heterogeniczności gatunkowej "Listów ze wsi" Władysława Orkana

18.00 – dyskusja


12 MAJA, piątek (s. 223)

9.00 – początek obrad

Joanna Muszyńska (UW) – Nazywanie danego aktu mowy jako sposób interpretacji relacji między bohaterami "Lalki" Bolesława Prusa
Anna Majewska-Wójcik (KUL) – Dyrektywność ojcowska Stanisława Witkiewicza
Lucyna Bagińska (UW) – Młodopolskie ekfrazy z perspektywy kognitywnej na podstawie wybranych utworów Zofii Gordziałkowskiej inspirowanych malarstwem Arnolda Böcklina
Natalia Sosnowska (KUL) – "Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora" Ferdynanda A. Ossendowskiego jako przykład przeniesienia form gatunkowych

11.00-11.30 – przerwa na kawę

Zofia Kubiszyn-Mędrala (UJ) – Różne gatunki mowy, różne nazwy własne. Antroponimia w twórczości Macieja Szukiewicza
Anna Krasowska (UKSW) – "Telefony" Józefa Ursteina jako gatunek w formie kolekcji
Aleksandra Potocka-Woźniak (UW) – Cechy językowe dziennika w literaturze science fiction na przykładzie "Kongresu futurologicznego" Stanisława Lema
Małgorzata Rybka (UAM) – Tata Tadzika w krzywym zwierciadle, czyli o subiektywizmie felietonów Macieja Stuhra

13.00 – dyskusja

13.30– 14.30 – przerwa obiadowa

Anna Kulczyńska (UW) – Zagadnienia aktów mowy w powieści Virginie Despentes "Vernon Subutex" (2015) i w jej polskim przekładzie (2016)
Elżbieta Plewa (UW) – Polscy tłumacze filmowi i ich listy dialogowe
Ewa Dulna-Rak (UW) – Gatunki wypowiedzi wielkich reformatorów teatru polskiego: Juliusza Osterwy, Leona Schillera, Aleksandra Zelwerowicza i Wilama Horzycy. Analiza wybranych zagadnień idiostylu

16.00 – dyskusja i zakończenie konferencji

See also

10.04.2015

Człowiek – istota mówiąca

Planowana konferencja stanowi drugie spotkanie z cyklu "Człowiek ‒ interakcja ‒ komunikacja", poświęconego fascynującemu, wieloaspektowemu zagadnieniu porozumiewania się między przedstawicielami gatunku ludzkiego. Poprzednie spotkanie (Kielce, listopad 2013 r.), połączone z konferencją dla młodych naukowców oraz warsztatami poświęconymi zaburzeniom mowy, otworzyło dyskusję między badaczami, teoretykami i praktykami, którzy zajmują się różnymi aspektami komunikacji ludzkiej, umożliwiło wymianę myśli, wyników badań, obserwacji i zaowocowało wydaniem dwóch monografii.

27.05.2015

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

Potrzeba organizacji konferencji wynika z obserwowanego wzrostu świadomości społecznej na temat zaburzeń mowy. Celem konferencji jest m.in. prowadzenie działań mających na celu propagowanie profilaktyki logopedycznej – jest ona zatem kierowana nie tylko do specjalistów, ale także rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, pozwalających stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do startu w życie. Naszą intencją jest także poruszenie zagadnień dotyczących zaburzeń komunikacji u dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na specjalistów w zakresie gerontologopedii.

26.11.2015

Konkurs retoryczny dla studentów prawa

Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej ma zaszczyt zaprosić na pierwszą edycję „KONKURSU RETORYCZNEGO DLA STUDENTÓW PRAWA”. Zmagania krasomówcze rozpoczną się 8 grudnia o godz. 17.00 (al. Wojska Polskiego 69, aula C, A-16).

22.03.2016

Nabór artykułów do numeru 59. czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych. W roku 2016  redakcja czeka na teksty dotyczące stylistycznych zagadnień nienawiści w języku i hejterstwa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.