Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.10.2015 g.09:30 - 16.10.2015 g.14:00
Added on: 03.05.2015

Konferencja 'Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku'

Type of the event:
Conference
City or town:
Zakopane

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski, Redakcja rocznika "Góry-Literatura-Kultura", Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

we współpracy z  Muzeum Tatrzańskim  im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym 

 

W imieniu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Redakcji rocznika "Góry-Literatura-Kultura" oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III.  edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce górskiej.  W zamierzeniu organizatorów głównym tematem tegorocznego sympozjum będą znaczenie i funkcja tematyki górskiej w twórczości literackiej i artystycznej u schyłku XIX i na początku XX w.  

Celem konferencji będzie odtworzenie i interpretacja  sposobu widzenia gór w perspektywie istotnych zmian zachodzących w tym czasie w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Europie, szczególnie zaś Europie Środkowej. 

Po sentymentalnym i romantycznym przełomie w sposobie widzenia i rozumienia natury, zwłaszcza natury dzikiej i nieujarzmionej, kolejne wyraźne zmiany  w tym zakresie nastąpiły w dekadach lat ok. 1900 roku. Były one nie tylko konsekwencją pojawienia  się nowych prądów filozoficznych i kierunków artystycznych (naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm). W sposób szczególny wiązały się także z kształtowaniem się nowoczesnych narodów i towarzyszącym temu procesowi dyskursem terytorialnym oraz nowym sposobem rozumienia pojęcia „ojczyzna”, narastającą krytyką postępu technicznego i cywilizacji industrialnej oraz rozwojem kultury masowej, poniekąd także upowszechnieniem kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 W związku z powyższym jako punkt wyjścia do dyskusji na tegorocznym sympozjum organizatorzy proponują zespół następujących zagadnień:

a.) Jaką rolę odgrywały góry w przełomowym okresie rozwoju cywilizacji i kultury europejskiej, postrzeganym jako czas narodzin nowoczesnej „Europy narodów”?

b.) Na czym polegały zmiany w sposobie widzenia oraz artystycznej i literackiej kreacji gór w świetle kształtowania się nowatorskich idei filozoficznych,  estetycznych   i  społecznych w obliczu spektakularnych przemian cywilizacyjnych.

c. ) W jakim zakresie  typowe dla pokolenia przełomu XIX i XX w. zmiany w sposobie postrzegania i rozumienia kulturotwórczych walorów gór zostały zapoczątkowane przez prądy filozoficzne i artystyczne epok wcześniejszych takich jak np. sentymentalizm i romantyzm?

d.) Jakie przemiany cywilizacyjne zaszły w tym czasie  w regionach i znanych miejscowościach  górskich, na czym polegały zmiany ich znaczenia w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym i jak zmieniał się w związku z tymi przemianami styl życia mieszkańców obszarów górskich?

e.) W jaki sposób wskazane wyżej przemiany wpłynęły na kształt turystyki górskiej i alpinizmu oraz taternictwa?

Ten profil tematyczny przygotowywanej przez nas konferencji wyrasta z przekonania i wiedzy o tym, że góry jako obszar wyróżniający się formą i strukturą geologiczną, specyfiką przyrodniczą oraz odrębną kulturą materialną i duchową ich mieszkańców, z różnym natężeniem  inspirowały wyobraźnię społeczną i artystyczną wielu pokoleń. Jak się wydaje, wyraźny wzrost zainteresowania górami często następował i następuje w szczególnych momentach historycznych i w okresach przełomów. Znakomitym tego przykładem jest fascynacja górami  na przełomie XIX. i XX. w. ale sygnalizowane zjawisko wydaje się o wiele szersze.

Konferencji podobnie jak w latach ubiegłych patronuje idea interdyscyplinarności i duch komparatystyki i w związku z tym nasze przesłanie adresowane jest do badaczy reprezentujących różne środowiska i różne dyscypliny naukowe (historię, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologię, inne -), którym bliska jest problematyka percepcji gór.

Tegoroczna konferencja zostanie włączona do cyklu spotkań w ramach większego projektu o wymiarze festiwalu realizowanego z okazji obchodów „Roku Witkiewiczów” we współpracy z Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i Tatrzańskim Parkiem Narodowym.  

Ze względu na międzynarodowy zasięg konferencji obrady będą się odbywać w językach: polskim, niemieckim, czeskim, słowackim w sali konferencyjnej pensjonatu „Pan Tadeusz” w Zakopanem oraz w obiektach Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Do programu konferencji prosimy zgłaszać referaty w wyżej wskazanych językach. Czas wystąpienia nie może przekraczać 30 min. Organizatorzy przewidują opublikowanie materiałów konferencyjnych w osobnym tomie.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tematu oraz krótkim abstraktem w jednym z trzech wskazanych języków prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. na jeden z podanych niżej adresów mejlowych:

ewagrzeda@o2.pl

malgloboz@o2.pl

reznik@dhi.waw.pl

O zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu organizatorzy poinformują do 15 maja 2015 r.

Program konferencji zostanie rozesłany do uczestników drogą mejlową najpóźniej do 20 września 2015 r.

Information

Address:
Pensjonat "Pan Tadeusz" ul. Droga do Białego 7. Zakopane
Application deadline for speakers:
30.04.2015 21:00
Application deadline for participants:
21.05.2015 21:00
Fee:
bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.