Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.03.2024 - 22.03.2024
Added on: 01.12.2023

Książka artystyczna. Obecność i nieobecność /Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Książka artystyczna od samego początku porusza się pomiędzy różnymi obiegami, przestrzeniami i dziedzinami…

W praktyce czerpie ze sztuk pięknych, grafiki, fotografii i literatury, utrzymując się jednak poza głównym nurtem każdego z tych obszarów. Jako książka – przedmiot powszechny i użytkowy – nie przynależy w pełni do świata sztuki wysokiej. Z kolei jako dzieło artystyczne nie zawsze jest zauważana przez wydawców i czytelników. Efemeryczna, ciągle ewoluująca w procesach i kontekstach, wciąż zadziwiająca swoją zmiennością książka artystyczna wydaje się nieustannie istnieć „gdzieś poza”. Znajdujemy ją we wnętrzach galerii i muzeów, na księgarnianych i bibliotecznych półkach, w przestrzeni miejskiej oraz wielu innych, często nieoczywistych miejscach. Jako organizatorzy konferencji poświęconej temu zjawisku chcielibyśmy zaproponować głębszą refleksję nad różnymi powiązaniami pomiędzy sztuką książki i „nieobecnością” oraz tym, jak jest ona wyrażana przez reprezentujących różne dziedziny sztuki twórców (artystów, typografów, introligatorów, projektantów, fotografów, poetów i innych).

Zapraszamy do zgłaszania referatów podejmujących takie zagadnienia, jak:

 • serie i publikacje, które niegdyś cieszyły się popularnością, a dziś zostały zapomniane;
 • ludzie książki, o których nie pamiętamy;
 • ginące zawody, porzucone techniki, nieużywane materiały;
 • edycje niskonakładowe, makiety, egzemplarze wzorcowe, autografy, druki ulotne, tomy jubileuszowe;
 • sposoby wyrażania nieobecności poprzez sztukę książki;
 • książki artyffyczne jako dzieła zawieszone pomiędzy różnymi dziedzinami;
 • marginalizowane w sztuce książki tematy i postaci oraz próby radzenia sobie z tym zjawiskiem;
 • metody ocalania książek od zapomnienia (konserwacja, muzealnictwo, digitalizacja);
 • książki niematerialne: książka jako happening, książki wymyślone i (już) nieistniejące;
 • sztuka książki w sieci;
 • sposoby przechowywania, udostępniania i sprzedawania książkowych dzieł sztuki;
 • książki mniejszości, mniejszości w książce;
 • książka jako pamiątka, książka jako upamiętnienie.

Komitet naukowy:

prof. Ioulia Akhmadeeva (UMSNH, Meksyk)
prof. Tomasz Bierkowski (ASP K)
prof. Stefan Kiedroń (UWr)
dr hab. Ewa Repucho (UWr)
dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, prof. ucz. (UAM)

Komitet artystyczny:

prof. Sarah Bodman (UWE Bristol)
prof. Aleksandra Janik (ASP Wr)
prof. Anna Janusz-Strzyż (ASP Wr)
prof. Jacek Szewczyk (ASP Wr)
dr hab. Magdalena Wosik (ASP Wr)

Komitet organizacyjny:

dr Paweł Bernacki (UWr)
dr Mariusz Gorzelak (ASP Wr)
dr Anna Juchnowicz (ASP Wr)
dr Jakub Maciej Łubocki (MNWr)
dr Teresa Miążek (UWr)
dr Katarzyna Gemborys (ASP Wr) – sekretarz konferencji

Organizatorzy:

Pracownia Książki Artystycznej (ASP)

Pracownia Badań nad Sztuką Książki (UWr)

Pracownia Badań nad Współczesną Literaturą Hindi im. Harivansha Raia Bachchana (UWr)

 

Informacja pochodzi od organizatorów wydarzenia.

Information

Application deadline for participants:
31.12.2023
Fee:
300 zł dla pracowników naukowych; 200 zł dla doktorantów
Added on:
1 December 2023; 17:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
13 January 2024; 17:15 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.