Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.05.2024 - 22.05.2024
Added on: 19.03.2024

Kultura komunikacji językowej – powtarzalność i innowacyjność. Konferencja dedykowana pamięci Profesora Stanisława Bąby w 10. rocznicę śmierci

Type of the event:
Conference

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficznej UAM mają zaszczyt po raz ósmy zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”,  w tym roku poświęconej pamięci założyciela Zakładu i Pracowni, a także Mistrza wielu osób z (nie tylko) poznańskiego środowiska językoznawczego.

Nowe technologie, cyfrowe środowiska badań językoznawczych, niesłabnąca awangardowość potoczności, ale też literatury (we wszystkich jej odmianach), to tylko niektóre czynniki pobudzające refleksję nad powtarzalnością i innowacyjnością w komunikacji językowej. Wszystkie te ujęcia korespondują z badaniami, które prowadził Profesor Stanisław Bąba, warto więc o tym mówić w kontekście minionej dekady, a może właśnie w odniesieniu do wybranych prac Profesora.

Konferencja odbędzie się w pałacu w Będlewie (w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN (https://www.palacbedlewo.pl/ ) w dniach 20–22 maja 2024 r.

Szczegółowy opis problematyki spotkania oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie https://kjp.amu.edu.pl.

Zgłoszenia (z tytułem referatu) prosimy przesyłać** do **22 marca 2024 r. pod adresem sekretarzy naukowych konferencji: Olgi Pankalli (olga.pankalla@amu.edu.pl) lub Mateusza Rybarskiego (mateusz.rybarski@amu.edu.pl).

Information

Address:
Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie
Application deadline for speakers:
22.03.2024
Fee:
950 zł
Added on:
19 March 2024; 12:08 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 March 2024; 12:08 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.